BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Monday, December 29, 2008

Week 51, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs

Gemini TV - 686, Eenadu TV - 369, ZEE Telugu - 349, Maa Telugu - 345, Sitara - 22, Vanita - 8, Teja TV - 343, Maa Music - 67, Gemini Music - 48, TV9 Telugu News - 222, ETV2 Telugu News - 79, TV5 News - 73, NTV - 65, Gemini News -11, DD8 Telugu - 28

Week 50 - 7th Dec to 13th Dec
Week 50, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs
Gemini TV - 757, Eenadu TV - 355, ZEE Telugu - 336, Maa Telugu - 291, Sitara - 16, Vanita - 6, Teja TV - 389, Maa Music - 60, Gemini Music - 48, TV9 Telugu News - 201, ETV2 Telugu News - 85, TV5 News - 63, NTV - 58, Gemini News -13, DD8 Telugu - 21

Tuesday, December 16, 2008

CRISIS IN SAAKSHITV

. CEO GEETHA RESIGNED WHEN SHE CAME TO KNOW HER PHONE IS TAPPED AND SHE WAS BEING FOLLOWED.
2. RAMREDDY HAS BEEN NOMINATED AS NEW CEO.
3. ALL THE SENIOR STAFF PHONES ARE TAPPED AND THEIR MOVEMENTS ARE OBSERVED.
4. 3 SENIOR STAFF ARE ASKED TO LEAVE ON 1ST OF JAN.
5. 10 CRORE RUPEES EQUIPMENT SCAM IS UNEARTHED IN PURCHASE.

RAGHURAM ...
source:- http://apmediatruth.blogspot.com/

టివి చానల్ల నిఘా రిపోర్టర్ల పై పోలిస్ నిఘా

Anonymous said...
Police having the right to put case as they want but media must concious about this type of cheap tricks. Because nigha always pain for corrupted fellows in department. Police people are angry on nigha persons for focusing their collections. Some idiots are there in nigha field like Pandari who is blockmailer and manupulator. He is in asianet now but always use his tv9 name to blockmail police and other politicians for save his dirty dougen team. Rama krishna and the team all teem are currpted police people having so avidence they are ready put cases aganist Tv5 nigha who are in tv5 are not having depth knowledgeNigha people wont have any commitments about society. We avoid such persons. on nigha.in NTv people of nigha ramesh and teem Target onely police people so police wating for chance aganist Ramesh.. But media persons must aware and control the kakis ac

Source:- from http://apmediatruth.blogspot.com/2008/12/jan-dhoom-dhadaka.html looni Comments loonidi

Thursday, December 11, 2008

Studio N speeds up

Studio N promoted by Narne Srinivasa Rao of narne Group and led by Mr. Sivaram Prasad is gearing up for launch in January. The make shift office close to the permanent building is working round the clock. However, some of the staff members are not happy since they were not given any specific designations. Some were assured good posts but later were asked to confine to lower designations. One such person who came all the way from Delhi to join in the Input department had to go back after knowing that he was not the Input Chief. However, these internal issues are kept aside and Mr. Sivaram Prasad is getting ready for the launch. Though he is confident of January 15th launch, the reality is that he may take time till Feb 10th, just in time for the forthcoming elections.

P.S : Mr. Gopal Reddy, a close associate of Mr. Sivaram Prasad, MD has joined Studio N , quitting TV5 as everybody expected. It all started on the day when Mr. Prasad left TV5. Everyone (his friends and foes) started asking him as to when he would leave TV5. Finally he had to take the decision and join his old friend in Studio N. Mr. Reddy is a good sports journalist.

Himsarajlu

TV5-Kommineni srinivasarao
ETV2-Elluri Raghubabu
NTV-Ramchandrarao.D
veella expressions, musali facestho janalaki narakam chupisthunnaru.

http://apmediatruth.blogspot.com/

Its very tough time to NTV.అండ్ Tv5

Yes, really its very tough time to this news channel. Nobody is happy here.
Many Sr. Desk members quit NTV and tv5 joined in "ZEE TV". They are all Ex-ETV family members.

Here is the list. NTv

01. Nagendra Chary, Sr. Sub-Editor
02. Md. Dada Sharif, Sr. Sub-Editor
03. Kishore, Sr. Sub-Editor
04. Phani, Sr. Sub-Editor
05. Satish, Sr. Sub-Editor
06. CLN Raju, Sr. Sub-Editor

Here is the list. Tv5
01. Inna Reddy crime Reporter
02. sai adithya State desk coordenater
03. Anil State desk coordinator
04. Nagesh Sports desk
05. Ramesh ex tv9 scrooling
06. Sreedher senior
08 some other total join 11 members join in Zee

And many others are ready to quit Ntv and Tv5. They have multiple offers, in which they can not choose better one. When we come to Input side, everybody is unhappy about latest happenings in channel. Nobody was given priority except one lady reporter who doesn't know even her mother tongue.

--- Shadow -----

Tuesday, December 9, 2008

CHANNEL RETINGS FALLOUP TILL NOW

Week 48 - 23rd Nov to 29th Nov

Week 48, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs

Gemini TV - 725, ZEE Telugu - 368, Eenadu TV - 323, Sitara - 7, Vanita - 5, Teja TV - 407, Maa Telugu - 431, Maa Music - 63, Gemini Music - 56, TV9 Telugu News - 197, ETV2 Telugu News - 100, TV5 News - 84, NTV - 80, Gemini News -13, DD8 Telugu - 25
-------------------------------------------------------------------------------------
Week 47 - 16th to 22 Nov

Week 47, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs

Gemini TV - 762, Eenadu TV - 363, Maa Telugu - 344, ZEE Telugu - 329, Sitara - 7, Vanita - 5, Teja TV - 369, Maa Music - 60, Gemini Music - 53, TV9 Telugu News - 136, ETV2 Telugu News - 76, TV5 News - 77, NTV - 47, Gemini News -13, DD8 Telugu - 30
-------------------------------------------------------------------------------------
Week 46 - 9nd Nov to 15th Nov

Week 46, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs

Gemini TV - 732, Eenadu TV - 355, ZEE Telugu - 306, Maa Telugu - 300, Sitara - 10, Vanita - 6, Teja TV - 401, Maa Music - 60, Gemini Music - 64, TV9 Telugu News - 159, ETV2 Telugu News - 82, TV5 News - 74, NTV - 48, Gemini News -12, DD8 Telugu - 26
-------------------------------------------------------------------------------------
Week 45 - 2nd Nov to 8th Nov

Week 45, C&S 4+ SEC All Sections Total AP Market - GRPs

Gemini TV - 784, Eenadu TV - 363, ZEE Telugu - 359, Maa Telugu - 291, Sitara - 8, Vanita - 6, Teja TV - 437, Maa Music - 57, Gemini Music - 52, TV9 Telugu News - 147, ETV2 Telugu News - 92, TV5 News - 80, NTV - 58, Gemini News -19, DD8 Telugu - 25

Saturday, December 6, 2008

Latest TRP Ratings No 1 Tv9 ,No:-2 Etv2

Latest TRp ratings Tv9 :- 6.92 No one can reach this Tv9 Boundry and Next Etv2:- 2.22 and next allmost fiting get Last Ratings in Tv5 :- 1.92 and Ntv :- 1.89 Gemini News :- 0.3

jagan is planning to take over NTv as (SAAKSHI)& KASTURI tv.

SAAKSHI tv is not going to launch, because of market situation .jagan is planning to take over NTv as (SAAKSHI)& KASTURI tv.
serious ineternal discussions are going on....

The AJ TV, which is yet to born was already died. Though RK is putting a brave face, the reality is different. The problem started with incharge. KS pushed Siva Prasad, who is very dumb..arrogant and waste fellow. In NTV he created a havoc. It is true even if we see the ratings. The ratings joomed up after his depature. He is cynical in nature and womaniser. The problem lies here. KS who wants his chamcha there, strongly favouredSiva Prasad. He pushed and made him incharge. Then he wanted Sribala of Sakshi Fame (Now in NTV- ready to jump Andhra Jyothy soon), Kupili Padma(KS heartthroab- which is known to everybody including his partner Sudha) and gang to bring to TV. By that time RK realised his folly and started postponing the appointments. Then Siva Prasad wanted to bring Priyamvada (EX Vaarth-Apollo PR-Venkata Krishna- Now Siva Prasad). She worked for two days and left. Then they started drama of selection of anchors..So far nobody slected. Then they recurited mindless Budan (who was insane and got treatment for his psychological disorders). If we see all these events, RK has neither capacity or capability or willingness to launch a channel. Once again KS proved to be a iron leg for Andhra Jyothy. Wherever he wants to enter- it is a disaster. RK- AWAKE.. otherwise you also will be doomed. KS has nothing to loose. Once again he will go to his Kupili Padma and Sribala.

Zee news which is standing apart from the crowd and creating some hope

Rtv is already on air but failed to make any impact. Next bang will be in Jan when 7 telugu new news channels are hitting air. Today ETV2 lost 136 employees to SAAKSHITV and has become weak. TV9 has got a black mark by its senior cameraman in Vizag resorting to blackmailing followed by police action. TV5 and NTV got into serious financial troubles due to bloodbath of market and both are up for sale. No one knows who is running Gemini news. In this scenario one has to wait and see the birth of new news channels. Asianet leader Satishbabu is promising the sky to his people. Saakshi is in toothing troubles because of its ETV crowd and the head from ETV who is trying to carve the channel in ETV style. I-NEWS is in trouble because its head who was once caught in corruption again eaten 1 crore in newtv and the matter is under investigation. In this scenario its only Zee news which is standing apart from the crowd and creating some hope among the jurnos. So friends lets wait for Jan.

Monday, December 1, 2008

HMTV, formerly known as T Channel is all set for December launch

Our firm belief is that if the people of our country are given correct information in right perspective, they are capable of making proper decision which is of utmost importance in a democracy. We have a feeling that the present fare put out by various news channels and newspapers is falling short of universal standards of journalism and democracy. There is also a feeling that the Andhra Pradesh media in general is domonated by persons who do not seem to have commitment to the welfare of the society. Fair play has been lacking. Political agendas are sought to be implemented through tv channels and columns of newspapers. We thought there is a need to show the proper way by building an ideal media house.

Mr. K. Ramachnadra Murthy who has been a journalist for more than thirty five years and a distinguished editor for more than two decades has been exploring the possiblity of founding an organisation which could build such a media house. He was looking for the right persons to associate with. Mr. Mallepalli Laxmaiah and other friends have been with him in this dream. Mr. Murthy, while he was editor of Andhra Jyothi, happened to meet Mr. Vamanrao, chairman of Kapil group of companies, who is interested in funding a responsible news channel. As both Mr. Murthy and Mr. Vamanrao share the same value system and believe in honest means and lofty goals, it did not take much time for them to get together to develop Hyderabad Media House. HMH is about to launch a tv news and current affairs channel in December this year.

A formidable team has been built up over the year with like-minded persons who are known for their integrity and accomplishment in their respective fields. We are rearing to go. We are confident that we would be able to catch the imagination of the viewers with our content and presentation. We want to be different from the rest of the channels by all means.

After Mr. Laxmaiah participated in teleconference on November 12, 2008, we were pleased to note that our friends in the US and other countries are willing to extend their support to the channel. While whole-heartedly welcoming our well wishers into the family of hmtv, we have a request to make through the following points.

1)All the Telugu channels are winding up the show at 11 pm and repeating the day's programmes till 5 am next day. We would like to produce some programmes which would interest NRIs. Our night would be NRI's day when they can watch such programmes. In order to produce original programmes, we need footage from the US and other countries. We need to have a network of reporting. Can our friends organise a network of enthusiastic persons who are prepared to ruch to the news spot, take visuals and send them across to us?

2)Is it possible to also have a marketing network of sorts to help the channel in mobilising some advertisements from the US so that part of the cost of production could be met?

3)We would also like to include news about the parents of NRIs who are living in India. We would use our local network of reporters to get the news. We, would also request our NRI friends to encourage their friends and relatives back home to patronise hmtv.

4)We will be obliged if any of the NRIs could come up with suggestions to improve the content and business of hmtv. We would be happy if they could bring to our notice any problems in distribution of the channel over there.

This is all for now. We can develop more ideas on further interaction.

HMTV gearing up for Dec' 08 launch

HMTV, formerly known as T Channel is all set for December launch. The work is progressing on a war footing at their new premises located at ASRao Nagar and the test signal is likely this month. The channel is expected to be different from other channels with its English and Urdu bulletins. The Heads are now concentrating on how to take forward the channel. They have been in touch with NRIs of Telangana and are trying to seek their help in both content procurement as well as revenue generation. A note is being circulated among the NRIs apart from holding teleconferences with them. The note in circulation is enclosed herewith for your reference.

Friday, November 28, 2008

టివి చానల్ల నిఘారిపొర్టర్ల..పై..పోలీస్ నిఘా ........

పోలీసులు లంచంతిసుకుంటున్నారు... అవినీతీదికారులు లంచంతిసుకుంటున్నారు..అని సీక్రేట్ కేమెరాలతో వారిబండారంబైట పెడుతున్న నిఘారిపోర్టర్లు...చాలావరకు బ్లాక్ మైల్ కుపాల్పడుతున్నారని ...మీడియాపేరుచేప్పి బెదిరిస్తున్నారని కొందరు ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు..పోలీసులకు ఎప్పటినుంచో వీరిపై ఎలారివేంజ్ తీసుకోవాలాఅనివున్నారు..ఇలావచ్చిన చాన్సుకువదులుకొకూడదని..ఇప్పటికే ఆయా టివిచానల్ల నిఘా రిపోర్లర్ల్ బయొడేటా సేకరించారు..నిఘారిపొర్టర్లలో చాలామంది క్వాలిఫికేషన్ లేనివారు వున్నారు...నిఘారిపోర్టర్ల్ డైలీ యాక్టివిటీస్ పై వారు ప్రత్యెకంగా ద్రుష్టిపెట్టి...ఎప్పటికప్పుడు పైఅధికారులకు సమాచారం ఇస్తున్నట్టు తెలుస్తొంది...నిఘారిపొర్టర్ల్ ఫొన్ నెంబర్ల్ ను పోలీసులు గమనిస్తున్నారు...తమకు అన్యాయంజరిగిందంటూ అమాయకుల్లా నిఘారిపోర్టర్లను కలిసి వారితొ డబ్బులుడియాండ్ చేసి రేడ్ హేండెడ్ గా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నా రనే కేసులు పెట్టేందుకు పోలిసులు సిద్దమవుతున్నారు...మీడియా పేరుచేప్పుకోని అక్రమ వసూల్లు పాల్పడేవారిపై పోలీసులు ఇప్పటికే కొంత సమాచారాన్ని సేకరించారు...అని త్వరలొ కొందరిని రేడ్ హేడెడ్ గాపట్టుకొని కేసులు నమొదు చేసేందుకు పోలీసులు సిద్దమవుతున్నట్టు సమాచారం...

తెలుగు న్యూస్ చానల్ల పై కేంద్రంనిఘా...

తెలుగు న్యూస్ చానల్ల పై కేంద్రంనిఘా...పెట్టింది..మీడియాలో రియల్టర్లు ఎంటర్ కావడం వారిపై గతంలో క్రిమినల్ కేసులు...వున్నట్టు సమాచారం...తెలుగు ఎలక్రాన్ మీడియా లొ ఒక్కసారిగా పది చానల్స్ వస్తున్న నేపద్యింలో నిఘావిభాగాల ద్రుష్టి మీడియా యాజమాన్యాల పై పడింది...కేంద్రకార్మిక శాఖకు కొందరు జర్నలిష్టులు ఫిర్యాదులు చేశారు ఈ నేపద్యింలో నిఘాను మరింత పెంచి మీడియా యాజమాన్యాల రోజువారి కార్యిక్రమాల పై ప్రత్యెక ద్రుష్టి పెట్టింది నిఘావిభాగం ..ఈటివి తోసహ కొందరు యాజమాన్యాలు బాండ్లు రాపించుకుంటున్నారు.. ఇది లేబర్ చట్టప్రకారం చట్టవిరుద్దం...బాండెడ్ లేబర్ యాక్టు క్రింద ఉద్యోగుల చేత బాండ్లురాయించుకొని వారి స్వెచ్చాహక్కును హరించ కూడదని చట్టంచేబుతుంది..కొత్త..కొత్త చానల్స్ వస్తున్న తరుణంలో ఉద్యొగులవలసలతో టివిచానల్ల యాజమాన్యాలు ఉద్యోగుల పైకేసులు కూడా పెడుతున్నారు...సాక్షి చానల్ వస్తున్నందువల్ల పోటీవుండకూడదని కాంగ్రే చేస్తున్న నాటకమా అని కొందరు అనుమానిస్తున్నారు...కొద్దిరోజుల్లొ తెలుగుమీడియాలొ అనుకోని సంఘటనకు జరుగుతాయనేది వాస్తవం

Thursday, November 27, 2008

బ్యూరో చీఫ్ పీఠం అధిష్టించిన మోనార్క్

అతనో మోనార్క్.. తానేదో గ్రహం నుండి ఊడి పడ్డ మానవాతీతుడినని భావిస్తుంటాడు.. ఇతరుల్ని అల్పులుగా భావిస్తాడు.. మార్క్స్ తర్వాత అంతటి గొప్ప వీర కమ్యూనిస్టుగా గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు.. కానీ అణువణువునా బూర్జువా లక్షణాలు, వల్లంతా కుల గజ్జి.. ఒక వామపక్ష పత్రికలో పని చేసి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు వచ్చాడు. కానీ ఒక్క వాక్యం కూడా సక్రమంగా రాయలేడు. అవసరమైన చోటల్లా కులం కార్డ్ ఉపయోగించుకునే ఈ వీర మార్క్సిస్ట్, తాను పని చేసే ఛానెల్లో నిర్వహించిన చర్చా వేదికలకు ఆహ్వానించే నాయకుల వద్ద చేతివాటం ప్రకటించే సరికి యాజమాన్యం ఇతగాడిని కొంత కాల పక్కన పెట్టింది. పైరవీలకు తోడు, తోటి జర్నలిస్టులకు డబ్బు తీసుకొని ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పిస్తాడని వినికిడి. అన్ని బీట్లు తనకే కావాలని అత్యాశపడే ఇతగాడితో సదరు ఛానెల్లోనే కాకుండా బయటి జర్నలిస్టులతో కూడా సత్సంబంధాలు లేవు. కులం చలవతో తోటి రిపోర్టర్లపై, కెమెరామెన్లపై యాజమాన్యానికి పితూరీలు చెప్పడం ఇతగాడి హాబీ. తాజాగా ఈ వీర కమ్యూనిస్టు కొత్తగా వస్తున్న ఊరవతలి చానెల్లో బ్యూరో చీఫ్ గా చేరినట్లు వినికిడి. ఇందు కోసం కులం కార్డును బలంగా ఉపయోగించుకున్నడని అంతా చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఇతగాడు అక్కడ చేరాడని తెలిసి ఇతర సీనియర్ జర్నలిస్టులు అక్కడ చేరేందుకు వెనుకాడుతున్నరనేది తాజా వార్త. ఇతగాడిని చేర్చుకునే ముందు సదరు ఛానెల్ ఫీల్డ్ లో విచారించి, రాత పరీక్ష కూడా జరిపి ఉంటే టాలెంట్ ఏపాటిదో తెలిసేది.

Suman and prabhakar proved రామోజీ...Anonymous said...

.Ramoji belives paper or tv for people not themselves. Never he tried to shown his face. although he had 12 channels and top most reputed paper.
2.Ramoji deffered with suman mainly in that issue.
3.Ramudu, krishnudu, writter, story, lyrics, music, screenplay.. all are suman (with the help of Ghost writters).
4.Best writter, best...best...best... all awardes goes only suman. as a channel owner if he is contest with others..result we can guess easly.
5.Ramoji strongly condemnd this newsense. If really people likes suman action Ramoji not object.
7.Ramoji knows people pulse and comments about suman.
8.thats why he interfere in etv-1 matters.
9.Ramoji worked hard to reach this possition. how can he allow to destroy the one of his crutial organ?
10.Ramoji decides limits to everybody (including him)in his institutions.
11.him self he belives institution is great not persons.
12.thats why he dislikes promotion of individuals.
13.HE NEVER CARES BLACK MAILS.
NUMBER OF MANAGERS, EDITORS, SENIOR JOURNALISTS LEAVED EENADU. BUT, NEVER HE STOPPED, PLEASED ANY ONE.
14.If Ramoji done any mistakes suman must fight inside the home not like this.
15.TV9 Ravipraksh involved in one murder case. But Ramoji not exploid that.
16.Sanghi brothers street fighting wrote all papers banner item. But ramoji not exploid that.
17.Jhansi-Jogi brother marriage dispute, sivajiraja-parents dispute, mohanbabu son love matter, trisha bathroom visuals...such type instances like other media Ramoji media never highlited them unethically.
18.Even Ysr daughter marriage dispute ramoji now not exploid.
may be Ramoji is not a 100% role model. but he far better than so called media bigshots.
sree...............

Suman, son of Ramoji is going to start a New Channel

Suman who are contractors are going to finance in this New channel. This channel is likely to telecast the serials and programmes which are stopped in Etv done by Suman and Prabhakar. They aim to make this channel as No.1 in AP and wants to show thier capabilities to Ramoji.Suman, son of Ramoji is going to start a New Channel with the name "Stv - Sumanoharala Vaani" along with his soul mate Prabhakar. Ground work for starting a new channel is already prepared and as per the sources it is said that two close associates

http://apmediatruth.blogspot.com/ loo Anonymous said...
good joke at the end of good year... no1 aaa etuvipunundi i think from last.... kadantara... bau sampadinchinaperune nilabetukoleka poinavadu ika chanal nu em nilapedatadu... em chosi a investors investment pedtyunnarooo god save them....ipuudu kottaga channel start chesi em peekudamnooo ... 1 una etv ni last chesadu .. ipudu kotadi start chesi first testadata ...."vicky"

Monday, November 24, 2008

Ntv in cold waters...?

Many staff about 8 members ( Ex. Etivians) are joing in Zee. Key reporter MAHATMA (crime) Mahatma trying in tv5 Crime but he is asking 35000/-, Crime time incharge, one shift incharge are in talks with MAHA Tv. Recently Kicked out due to RK K(rishna)P(rasad) also planning to take some other jurnos to AJ channel.
So, rest of the desk was zeros. Even no one can lead the bulletins.
Recently appointed Vasu also not established. Reporting side it is worse due to RK. It is deadly time to NTV.
They said RK means Raktha Kanneeru.
12 reporterswent out due to RK in his regim... This rk going to appoint new journos in desk.
Poor people beware of RK. Be ready to Raktha Kanneeru.
Otherwise try in Tv9, Maha, AJ, HMTV, Narne and Raayudu tv also.

When Saakshi itself was playing a dirty trick by using Ramoji's son Suman,

When Saakshi itself was playing a dirty trick by using Ramoji's son Suman, TV channels were playing an interesting role throughout the day. They were interviewing Prabhakar. No one knows why the channels were chasing him. More interestingly, senior reporters like Zakir and Murthy (NTV) too were bearing all that nonsense Prabhakar was saying on camera. May be trying to answer cleverly, he was just insulting these journalists. When it comes to Ramoji, Suman cursed his father and said Ramoji had never trusted him. If his father was not willing to trust him, why should anybody (except Prabhakar) trust Suman. May be his father knows more about him and there should be a strong reason for Ramoji not trusting his own son.

ABCL, says, “TV9's tagline is, ‘Towards Better Society’.

here is a write up on tv9 in afaqs.com. There are quite interesting revealations in the interview of mr mkvn murthy, cfo of the company. This contrary to the belief outside. Total investment of 5 channels is 850 million rupees (rs 85 crore. 1200 employees for 5 channels (avg 240 employees). the company wants to operate at lower costs.

TV9 bouquet of channels is all set to launch five city specific channels focusing on news and entertainment. TV9 belongs to Associated Broadcasting Co. Pvt. Ltd (ABCL).

The new channels, TV9 Mumbai, TV9 New Delhi, News9, TV9 Chennai and Lehren, will cater to audiences outside South India, where ABCL already has a strong presence.

TV9 Mumbai, a Hindi news channel for the financial capital of the country, and Lehren, a 24 hour Bollywood news channel, are scheduled to go on air in December. News9, a Bengaluru based English news channel, will be launched by the end of this financial year.

TV9 New Delhi, a National Capital Region (NCR) specific channel, and TV9 Chennai are to be launched next year.


In an email interview to afaqs!, MKVN Murthy, vice-president, ABCL, says, “TV9's tagline is, ‘Towards Better Society’. We believe in microlevel focus on states so that local issues are addressed and the audience is benefited.”

The total investment for all five channels stands at Rs 850 million. They will be headed by Ravi Prakash, chief executive officer, ABCL, who is the brain behind all the TV9 channels.

For TV9 Mumbai, Lehren and News9, which are to go on air soon, the company is looking at a total strength of about 1,200 employees.

All the channels will be free to air, with a target group (TG) spanning the entire population of the demarcated regions. The group has no plans for soft launches of the channels. “We don't believe in pre-launch activities. When we go on air, we make a mark. So far, our experience has been good,” asserts Murthy.

ABCL is looking at pan-Indian reach with so many channels in the offing. “This initiative will make ABCL a truly pan-Indian broadcaster, articulating the concerns of people living in major cities in the language most accessible to them,” claims Murthy.

Apart from the scheduled launches, the company also plans to expand its base in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. It also has plans to launch a pan-India channel.

ABCL recently acquired majority stake in Indiavision, a Malayalam channel, and Kolkata TV, which is promoted by the Xenitis Group.

At a time when all broadcasters are focusing on cost cutting, how wise is the decision to launch so many new channels? “We have always operated in a low cost environment, wherein the emphasis is on optimum utilisation of the deployed resources. So, it should not be a problem for us,” says Murthy.

ABCL is promoted by iLabs Capital, a $350 million India focused venture capital fund. TV9 has a host of channels under its banner, including TV9 news channels in Telugu, Kannada and Gujarati. ABCL also runs and operates the Telugu spiritual channel, Samskruthi.

© 2008 afaqs!
The Brand Reporter is looking for a Deputy Editor. Are you the person?
Download Special Reports: The OOH business in India. filed by Sumantha Rathore
Related Stories
Lehren Entertainment to launch Bollywood news channel

రామోజీ..has unsatisfy against his own team headed by Bureau Chief Viswaprasad

Ramoji has not against on Chiru, he has unsatisfy against his own team headed by Bureau Chief Viswaprasad.
The dead body team are not scrawling with the expectations of Ramoji.
AJ filed a good scam against YSR brother in law and kadapa mayor Ravindranath reddy.
Saakshi investigate a letter war of Hariramajogaiah.
Public concentration diverting towards AJ or Saakshi and the both was in public discussions every day, what is it maybe plus or minus. Inthe meanwhile Eenadu isolated.
But, what is the problam?
The problam is Eenadu Bureau Chief Viswaprasad. Actually he has a failure leader in all the ways. He has a mum. His personality is like a deadbody. It knows all employees in the Eenadu. Unfortunately it a sad that he is a leader to a great team. The team was also maked by him as like him.
How, Ramoji facing YSR with this deadbody team. Any one reporter writting any scam under his leader ship.
Already ETV-2 is in second or third place. Atleast TV-5 running fast with innovative ideas. ETV-2 already collapsed. It became like DD. No one can rectify ETV-2 in comming future.
But, Ramoji thinking. Eenadu should not mould like ETV-2. He has planning to rectify the deadbody bureaus.
In the Eenadu history it is the first time the worst bureau chiefs are heading the General and political wings. What a shame to Eenadu.
King (Kiron) is innocent. Cabinet (M.Nageswara rao, Veerreddy) is cunning. Warrier team is Deadbody.
This is the situatin in Eenadu.

Ramoji is a strong and fanatic pro TDP and pro kamma

His game plan is to boost the image of chiru more than TDP in his paper now, later to dilute/tarnish his image saying that he is a failure

with his game plan Ramoji will gain the following....

1)His negative image of pro TDP/kamma will be reduced, so he can continue to be pro TDP/kamma with a small break
2)Later stage, anything he writes against Chiru is believed by the public
3)He can mediate PRP ,TDP,CPM,CPI,TRS after elections,in case congress can not get suffient seats to form the govt, so that he can get the govt. which supports him and his business
4)Even if chiru forms the govt. ,he is bound to support Ramoji.

How is Ramoji's game plan? now he thinking to enter in to second stage of his game plan, Is it the right time to go the second stage?

A Futurist

AJ MD Radhakrishna గారు....Anonymous said...

AJ MD Radhakrishna garu

Mii daggara pani chese Editor Srinivas
Editor ki thakkuva, sub editor ki ekkuva.Aayana valla miiku vunna circulation kuda vuudi pothundhi. aayana chethakani thanam valla aayana kanusannallo vunna pagiilu brashtu patti pothunnayi. Nirnayalu thiisuko leni thanam valla manchi content ravadam ledhu.Murthy ganiki aayanaku nakkaku nagalokaniki vunnantha theda vundhi. idhi evaru rasaru ani alochinchakunda indhuloni vasthavam kanukkovadaniki prayathninchandi. samsthaku vupayogapaduthundhi.

ATHANI VALLA AJ PADHI SAMVATHSARALU VENAKKI VELLIPOTHONDHI. mii dynamism valla adhi prasthutham kanapadadam ledhu. shreyobhilashi ga chebuthunnanu.
Ayananu miiru kevalam oka sub editor ga ne chusthunnarani thelisina, dhani valana kuuda entho nashtam chesthadani cheppagalanu.

http://apmediatruth.blogspot.com/ looni commnets loonidi

Tuesday, November 18, 2008

సాక్షి ...Tv9 లో విలీనం అవుతుందా ..Tv9 లో సాక్షి విలీనం అవుతుందా

సాక్షి ...Tv9 లో విలీనం అవుతుందా ..Tv9 లో సాక్షి విలీనం అవుతుందామీడియా లో పుకార్లు షికార్లు చెస్తున్నాయి... టివి9 కొన్నారని సాక్షి ని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ చానల్ గా మారుస్తున్నారని అంటున్నారు...అసలు టివి9 రవి ప్రకాష్ రిజైన్ చెసారని ఇలా ఎన్నొ పుకార్లువస్తున్నాయి...కాని ఇలా జరిగేఅవకా శంలేదని తెలుగుమీడియా బావిస్తుంది కాని కొన్ని రోజులుగా ఇలాంటి పుకార్లు వస్తునాయి అదీ సాక్షి టివి మరియు టివి9 కు మద్యే నడుస్తున్నాయి...అసలు..ఎలక్షన్ తరువాతే సాక్షి టివి వస్తుందని ...కాంగ్రెస్ అధినేత సొనియాగాంది పేపరు సాక్షి పెట్టడమేతప్పు మళ్ళీ టివి చానల్ ఎందుకూ అన్నట్టు .... అందుకనే..సాక్షి టీవి ఎనికలతరువాత వస్తుందనిమరో పుకారు వినిపిస్తుంది కాని.....మీడియాలో సంచలన మైన శాలరీస్ ఇచ్చి ఉద్యొగులను నియమించుకొంటే అలాజగదని ఎన్నికల ముందే సాక్షి టివి వస్తుందని మీడియాలొని సీనియర్ లు అంటున్నారు..మరి ఇన్ని పుకార్లు షికార్లు చెస్తున్ననేపద్యింలో ఎప్పుడు ఎమైనాజరగొచ్చని...మీడియాలో యంగ్ జర్నలిష్టుల వాదన

TV5 is No. 2 Telugu News Channel

The latest ratings show that TV5 is in second position .

In the 15+ age group, TV9 has 3.39%, TV5 has 2.22 percent, ETV2 2.15%, NTV 1.05% and Gemini News has 0.32 % of market share. The steady growth of TV5 and the miserable state of NTV are clearly seen from the data.

Anonymous said... AJ MD Radhakrishna garu

This news from http://apmediatruth.blogspot.com/ Comments
Mii daggara pani chese Editor Srinivas
Editor ki thakkuva, sub editor ki ekkuva.Aayana valla miiku vunna circulation kuda vuudi pothundhi. aayana chethakani thanam valla aayana kanusannallo vunna pagiilu brashtu patti pothunnayi. Nirnayalu thiisuko leni thanam valla manchi content ravadam ledhu.Murthy ganiki aayanaku nakkaku nagalokaniki vunnantha theda vundhi. idhi evaru rasaru ani alochinchakunda indhuloni vasthavam kanukkovadaniki prayathninchandi. samsthaku vupayogapaduthundhi.

ATHANI VALLA AJ PADHI SAMVATHSARALU VENAKKI VELLIPOTHONDHI. mii dynamism valla adhi prasthutham kanapadadam ledhu. shreyobhilashi ga chebuthunnanu.
Ayananu miiru kevalam oka sub editor ga ne chusthunnarani thelisina, dhani valana kuuda entho nashtam chesthadani cheppagalanu.

Ramoji is a strong and fanatic pro TDP

and pro kamma

His game plan is to boost the image of chiru more than TDP in his paper now, later to dilute/tarnish his image saying that he is a failure

with his game plan Ramoji will gain the following....

1)His negative image of pro TDP/kamma will be reduced, so he can continue to be pro TDP/kamma with a small break
2)Later stage, anything he writes against Chiru is believed by the public
3)He can mediate PRP ,TDP,CPM,CPI,TRS after elections,in case congress can not get suffient seats to form the govt, so that he can get the govt. which supports him and his business
4)Even if chiru forms the govt. ,he is bound to support Ramoji.

How is Ramoji's game plan? now he thinking to enter in to second stage of his game plan, Is it the right time to go the second stage?

A Futurist

cheeranjivi. Radhakrishna of AJ wanted to use him for purpose

We all must understand that politicians and media managements go hand in hand. they want to protect each other's intersts. Take example of cheeranjivi. Radhakrishna of AJ wanted to use him for purpose. Ramoji with his might hijacked him. Now the real story began. We must understand cheerajivi is a weak and meek person. He cannot withstand pressure from anyquarter. RK style is not suitable to him. So instead of all the pressure from left lobby to ally with RK, Aranvind and others refused. Ramoji who gives space to his performers ( as long as it suits him) gave such scope to Cheeranjivi. Now note a point. who is writing front page news about sucesses of cheerajivi- not Eenadu but andhra jyothy. Sudhakar with blessings of RK is writing all these stories. Now RK wanted to hijack cheerajivi once again from clutches of Ramoji and wanted to play kingmaker.. all the best to him..

Saturday, November 8, 2008

HOW TO INCREASE SALARIES?

In recent days some journos getting hike in salaries very quickly. Because of competition all channels are searching for seniors and talent fellows (some organizations totally depending on juniors; exemption for those people). If people really talented they may get big hike. But recently one lady journalist(?) from NTV went to SAKSHI for interview. There she got an offer letter also. Then she came back to Naredra Chowdary and showed her offer letter. After that she got a promotion in VANITHA TV with hike. Is this journalism or blackmailism?

Bottom Line is Mr. Srinivas Reddy who encouraged her for joining in sakshi is now facing very embarassing situation...Star news asked to shut down all its regional offices. Aajtak has taken a stand to keep only a single reporter in States and asked its staff to use only one mobile phone. Sahara and Times now are following the suite. 3,000 electronic media professionals across India are expected to loose their jobs before Jan 2009. In the state, HYtv, Inews, Rajnews and CBS are history now. HMtv is in two minds. AJtv and IVRtv are non starters. Among the existing channels Ntv and TV5 are wantedly loosing their senior staff. Both of them are loosing Rs.1.5 Crore per month. Maatv is up for sale and bargaining with Sony and Star has remained a non starter.

These are the hard times. Lets see how may will become unemployed by this year end.

Gemini staff resign

The staff who have been working with the Sun Network enjoying benefits like Bonus despite meagre salaries are now worried about the latest development. Some of the staff have already searched for new jobs and left the organisation but those who didnt find a suitable job are still continuing. It has to be seen whether the new agency retains all of them or jettison some of them. The inevitable has happened. All these days, the Geminimanagement has been telling its employees that the staff will not lose their jobs. Now that the channel has been leased out to an agency, all the Gemini News staff have been asked to tender their resignation. The only assurance being given is that they will be given appointment orders on behalf of the new agency

Monday, November 3, 2008

NTV, TV5 were allowed to attend a private party organised by a Bangalore based company

Malli story repeat ayyindi. NTV, TV5 were allowed to attend a private party organised by a Bangalore based company. And just for one invitation to attend a small private party NTV Chairman had to call people associated with the party organisers and after repeated requests from Mr Choudary, NTV staff were allowed inside. For TV5, no contacts, no recommendation, no entry.

But do we really have to do this. It is heard that most companies have decided not to invite NTV reporters to entertainment nites considering misbehaviour of Shiva and Sunil who bad mouthed organisers during previous occassions.

I think we need to think over it. Any thoughts on it.

Vijay
http://apmediatruth.blogspot.com/ comments

IVR's Mahaa News Channel

Yes, it is another news channel in the already crowded Telugu News Channel market.It is MAHAA TV of Mr. I.Venkata Rao. ETV2, TV9, Gemini News, NTV , TV5 are operational and work is going on in Sakshi , HMTV, iNews, Asianet Telugu, Zee 24 Gantalu while Andhra Jyothi's TV (name yet to be known) , IVR's mahaa TV and Sivaram Prasad's Studio N are ready for recruiting hands.The total number of telugu news channels thus become 13.

Today's advertisement in Andhra Jyothi said that MAHAA TV is Mr. I.Venkata Rao's own channel. Since his books are also published by "Monika" and the network is also named after Monika, people are made to believe that Mr. IVR is the chief promoter of the channel, though it is rumoured that Mr. Nama Nageswara Rao is behind this venture. There is another news doing its round saying that a retired police officer is the chief promoter. The launch is expected in February ( Mr. IVR is hopeful of launching in January itself ) but it will be herculian task considering the experience of Mr. Ramachandra Murthy who has been struggling hard to bring out hmtv for the past one year.

Mr. Katta Shekhar Reddy will be the second in command and the key persons in the team have already been selected. It is also known that Mr. Vinay is the Chief Producer for this channel. Mr. Rama Rao ( Formerly with Andhra Jyothi at Guntur ) will be the Input Editor, Mr. Narayana ( ETV) will be the Hyderabad Bureau Chief and Mr. Keshav (ETV ) will be the Output Editor. Some more ETV staff members have been finalised but the names are yet to be known.

Sivaram Prasad's Studio launch in January.

Interestingly, Mr. Sivaram Prasad of Narne Group is also planning to launch his channel in January. He has already ordered for the equipment and the installation is likely to be completed by the end of November. The recruitment will be from 1st December, by which time everything will be in nplace and those who join can start working immediately. His experience helped a lot and the planning is likely to prove that he can bring out his channel in January without burdening the promoters heavily with the unproductive pre launch expenses. ( Sakshi and HMTV are now spending huge sums on salaries without any tangible productive work.)

As for the other news channels waiting for the launch, Sakshi HDTV, Zee 24 Gantalu, Asianet Telugu News are likely to be aired in January taking into consideration the pace of work going on. iNews and hmtv are planning for November launch, but insiders say that only test signal is possible since the content trials are still in a preliminary stage. Heads of these two channels are under pressure since the launch is getting delayed.

Thursday, October 30, 2008

oka daily rajahamundry reporter STORY …

this is collect from http://apmediatruth.blogspot.com comments loonidi

To all journalists unions and media heads,

1st anniversary jarupu kuntunna oka daily rajahamundry reporter STORY …
-every day 3k godavari district stringers nunchi vasul chestunnadu
-daily evining fish(chepalu), liquer, money ichina vaari news maatreme vestadu
-single column 1k, double column 2k, 3column 3k(3,000)… evee news items rates
-eeyana addayam monthly above 30k
-etani daily avasaraalu teerchani east godavari stringers ni job nunchi peekestaanani warnings istaadu
-HydOffice loo ED to Incharges varaku itadiki close ani Rjy loo politicians ki cheppukuntaadu .
-eeyana vegetarian famly nunchi vachinnappatiki daily fish, motton,bottle stringers too teppinchi kontaadu
-weaker sections koosamee velubadutunna news paperloo illanti currept journos elaa vachharo aa patrika manege ment kee teliyali

-pl save me

people are talking about news media only and why not about entertainment

On ETV there is a reality show and it's name is DHEE. It is good and only thing I cant digest in it is, it has the essence of Tamil (Tamila vasana). The judges and majority of choreographers are from Tamilnadu. The anchor Udaya Bhanu also speaks Tamil words while anchoring. The choreographers and judges are speaking Tamilised Telugu. In that competition there was a folk segment. for that segment all contestants did "Tappan kuthu" which is a dance form of Chennai urban folk dance for festivals and funerals. Why not these choreographers use real Telugu folk dance which Maa tv did months back.

Calling choreographers from neighbouring state is not at all a mistake as there is no language barrier for any art.

What about the Telugu choreographers. Are they not talented or they all unfit for doing choreography.

A Telugu choreographer raised one objection the Judges blatently refused to oblige.

I thing it is a private producers programme generally ETV group wont do that type of mistakes.

The Producers of that reality show should include more and more Telugu choreographers, since it is a Telugu programme by a Telugu Channel targetted for Telugu viewers.

Though both the Judges Kala Master and and Tarun master well talented senior Choreographers there can be a room for Telugu choreographers as judges.

Sumadhurabhashini@yahoo.co.in

Anonymous said... జర్నలిస్టు ల పైదాడులు

THIS COMMENT FROM http://apmediatruth.blogspot.com/ Lonidi

karim pai acia attack jariginatte ntv delhi repoter krishna pai kuda eppudaina acid attack jaragochu.kakapote veedi meeda dadi chesedi veedi daggara pani chese cameramen lu, driverlu. veedi harras ment tattukoleka delhi lo eppativaraku 7guru cameramenlu mararu. veedi daggara pani chesevallanu ela harras cheyalani veedu eppudu alochistu vuntadu. nenu okappudu veedi daggara pani chesi hyderabadku return vachinavadine. a madya vere chanelo udyogam vetukovadaniki veedu leave pettinappudu ma cameramenlandaram chala santoshincham. kani ma karma kali veedi vishayam telisina kottaga vastunna channels veediki udyogam evvaledu.veedu vellipoti delhi lo job cheddamani nenu anukunnanu.nake kadu ntv camera department lo chala mandiki akkada pani cheyalani asha. ekkada udyogam dorakka veedu malli delhi ki ravadamto akkadiki vellenduku evaru sahasimchadam ledu. e vishayanni shivaji garu managemento cheppina labam ledu.kottaga vastunna channellu veediki udyogam echhi punyam kattukondi.

Many private regional channels bear resemblance

Many private regional channels bear resemblance to neighbourhood tabloids in metros like Chennai , Bangalore etc. The local-specific tabloids in cities manage to survive with the ad revenue they generate. The local and area news is very little, at best providing only a passing interest. As long as the owner-editor-publisher-reporter of these tabloids manage ads from the local bodies and ad agencies, they survive. If the going is tough, they roll up one fine morning.

It is no easy task to start, run or sustain private channels, news channels in particular. Apart from the heavy financial outlay on the hardware, running a 7x24 channel needs a lot of planning, programme planning, qualified and skilled staff etc among the others. It takes considerable time to achieve a breakeven and sustain on their own - ad revenue being the mainstay of almost all start-up and established channels.

Announcements about starting of new channels without doing the homework properly or starting channels in a piecemeal manner and cutting a sorry figure later would only cause embarrassment to the promoters.

Reliance with 18 channels the list doesnt mention anything about the regional channels.

Reliance with 18 channels the list doesnt mention anything about the regional channels.Reliance group is coming out with 18 channels and the list of the channels approved by the Ministry of Information and Broadcasting is given hereunder for your information

1. BIG FAMILY
2. BIG BONDHON
3. BIG CHITRAPAT
4. BIG CHOBI
5. BIG FITNESS 24X7
6. BIG FOOD
7. BIG GAURAV
8. BIG HEALTH
9. BIG HITS
10. BIG HOLLYWOOD
11. BIG ISAI
12. BIG JUICE
13. BIG MAGIC
14. BIG MAUJA
15. BIG SANGEET
16. BIG SANJHA
17. BIG SPIRITUAL
18. BIG ULLAS

Wednesday, October 22, 2008

టివి9 రవిప్రకాష్ పై ఓ ప్రత్యేకమైన వెబ్ సైట్..www.raviprakashtv9.com


A Hindi grad and journalism major, Prakash went on to be a frontline broadcaster with several successful shows for premier news channels.


Dyed in the wool for 17 years, he dreamt of starting a news channel that would be fiercely independent and bring the best professional practices to Telugu journalism.


It all came to be in the spring of 2004 with the launch and instant success of TV9 AP. As CEO of ABCL, he is the steward of its pan-Indian vision and the face of TV9 AP with his self-titled show.


He strikes a fine balance between journalism and management, but it's when he is in the anchor's chair that the adrenalin really The Associated Broadcasting Company Ltd (ABCL) is one of the fastest growing media companies in India today.

We started with a 24-hour news channel (TV9 AP) in Andhra Pradesh in 2004, and quickly became a ratings leader there with our unique br and of bold and fearless journalism.

In just four years we've added five more channels to our bouquet, each a major player in its metier:


» TV9 Karnataka - the first news channel in Kannada, and a runaway TRP topper
» TV9 Gujarat - the only Gujarati news channel, and a resounding success
» Indiavision - fierce competitor in the Malayalam news space
» Kolkata TV - path-breaking Bengali news channel
» Sanskriti - niche channel in Telugu devoted to faith and culture


Four new channels are all set to beam up in 2008:

» TV9 New Delhi (Hindi) - will make us a national player
» TV9 Mumbai (Hindi) - our stake in the financial capital
» Bangalore 9 (English) - a happening channel for our most happening city
» TV9 Chennai (Tamil) - an independent channel for an independent people

జీ 24 గంటలు టెష్ట్ సిగ్నల్....డిసెంబర్ 22 అండ్ Narne's News Channel in Dec ?


Zee 24 gantalu News channel December 22 Lo Test Singaln start avuytundi.. Next Month First week loo Employees ne teesukunaa pra kriya modalu avutundi ani telustondi...Star News channel Regional offces close cheestanu ani vaastunn vaastala napadhyam loo Loocal chanalla kanna Nactionl channal loo Job garenty vundundani andaru Zee 24 gamtalu lOO apply chyyalani chuustunnaru so Requrtment stat ayethy Zee ku journalist laa taakidi yaakkuvagaa vuntundi ani telustondi

Shailesh Reddy who is with Zee News since 1999 and headed news bureau of Zee News Hyderabad and Zee Telugu News, now will be heading Zee 24 Gantalu as Channel head.

A Master of Communication and Journalism from Osmania University Shailesh Reddy has 13 years of experience in Journalism. Shailesh Reddy started his career in 1995 with Eenadu group as Reporter. Worked in the New Delhi bureau of the Eenadu television for two years before joining Zee.

"Shailesh brings in a wealth of experience in news and will lead the professional team at Zee 24 Gantalu. Shailesh has a unique understanding of our business priorities, a great capacity to build and lead multidisciplinary teams in the accomplishment of our objectives, and the strategic acumen.” Says Ramprasad, CEO south for Zee Network. Shailesh will be reporting into Sanjay Reddy to further the presence of Zee Network in the state of Andhra Pradesh it will sucess in the telugu news channels Zee 24 Gantalu leads

Narne group's telugu news channel is being planned for December launch. The staff recruited so far doesnt exceed 20 but they are confident enough to launch in December. The trainees of RV Prasad at Channel 4 office who joined the institute paying around 20,000 will be inducted as per the information available. Pooja was performed at the new premises located on the outskirts of the city, somewhere at Manikonda, about 8 km from Jubilee Hills Checkpost. This will be the third such experiment to go to a far off place, after HMTV and RTV. The management is said to be very particular on immediate launch keeping in view the Assembly elections.

Upcoming News Channels: Friend Think ware you Join

NEWS Channels:
TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Upcoming News Channels:
HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Star news asked to shut down all its regional offices.

Aajtak has taken a stand to keep only a single reporter in States and asked its staff to use only one mobile phone. Sahara and Times now are following the suite. 3,000 electronic media professionals across India are expected to loose their jobs before Jan 2009. In the state, HYtv, Inews, Rajnews and CBS are history now. HMtv is in two minds. Aajtak and Ivenkat rao tv are non starters. Among the existing channels Ntv and TV5 are wantedly loosing their senior staff. Both of them are loosing Rs.1.5 Crore per month. Maatv is up for sale and bargaining with Sony and Star has remained a non starter.

These are the hard times. Lets see how may will become unemployed by this year end.so media friends when u join new channel think once servival are not some channels are onely live at election time TV9.Etv2,Tv5,Ntv,Zee News,Inews,Ashianet News,Sakhi Tv,Studio N ,in these channels how many channels live longe time

okksaariu allo chinchi Vaatiloo chaarandi ladantyaa meeru eebbandulu padalsindyaa Loss lo yavaru chanals Nadapalaaru Meeru koorina Salaryes eevvalaaru Sakshai loo Kkuuda In Feature Eppudueestunna Salaries Taagicnhaa vachachani Telstundi So friends jaagrattaga allo chinchi Step Teesukondi

తెలుగులో వినోద, న్యూస్ ఛానెళ్ళు పుట్ట గొడుగుల్లా పుట్టు కొస్తున్నాయి. ఈటీవీ, ఈటీవి-2, టీవీ-9, ఎన్-టీవీ, టీవీ-5, జెమిని, జెమిని న్యూస్, తేజా, డీడీ, మాటీవీ లకు తోడు త్వరలో సాక్షి, సితార, హెచ్.ఎం .టీవీ, హై టీవీ, జీ 24 గంటలు, ఇ-న్యూస్, ఎన్ స్టూడియో, లోకల్ టీవీ, ఆర్ టీవీ..(ఈ జాబితాకు అంతం లేదు, ఇందులో భక్తి, కామెడి, మ్యూజిక్ చానెళ్ళను మినహాయించం) ఛానళ్ళు రావడంతో జర్నలిస్టులకు గిరాకీ పెరిగి వేల కొలది రూపాయల జీతాలు దొరుకు తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి అంతా హాపీయే.. కాని భవిష్యత్తు గురించి ఎవరూ అలోవించడం లేదు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒకటి రెండు ఛానళ్ళే నిలుస్తాయని మీడియా ప్రముఖులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఛానెల్ ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన టెక్నాలజీ ఖర్చు తగ్గడంతో సౌండ్ పార్టీలన్నీ తమ వ్యాపార, రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం పోటా పోటీగా గోదాలోకి దిగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఐటీ రంగంలో కనిపిస్తున్న గడ్డు పరిస్తితే రేపు మీడియాకూ రాక తప్పని పరిస్తితులు కనిపిస్తున్నాయి. తగిన మార్కెట్ లేక, జీతాల బిల్లులు భారమై కొన్ని ఛానెళ్ళు మూత పడక తప్పని పరిస్తితి కనిపిస్తోంది. చివరికి మిగిలేదెవరో, మునిగేదెవరో చెప్పడం కష్టమే. ఎన్నికలు అయ్యేంత వరకైతే ఎవరికీ డోకా లేదు ఆ తర్వాత జర్నలిస్టులు ఎవరి దారి వారు చూసుకోవటానికి ఎప్పటి నుండే జాగ్రత్త పడటం అవసరం.

Tuesday, October 21, 2008

'Chronic' is showing unnecessary interest in Television Journalists

SUHAASINI WROTE Why Deccan 'Chronic' is showing unnecessary interest in Television Journalists salaries and career?..I cannot understand...when gamblers, womanisers and horse racers can give their coolies (Journalists) such an exorbitant salaries (for ur information DC staff salaries are more than Hindu)Yes! definitely News channels are capable to pay such hefty amounts...
People used to say that 50% of Chronicle Journalist's salary is for his worth the remaining 50% is for Jayanthi/Venkatramireddy's scoldings (AmmanaaBOOTHULU)...So my dear 'Chronic' friends please dont be so bias...treat us as ur collegueas and dont WASTE your valuable time in writing such bullshit subbarao type stories.....


Sumadhurabashini dont write SOLLU Opinions and after that dont beat SONTA DABBA..... SUHAASINI

Anonymous said... at http://apmediatruth.blogspot.com/

Journalism School principal having 7 families

In our AP journalistic society not only TV5 Karim.. there has number of Karims like Eenadu Journalism School principal M.Nageswara rao.

He spoiled around 7 families in his close circle of Eenadu. But suffers are enjoying huge powers like City Desk Visnu. So, they dont bother what will happen. But i think this situation should not be always. It come back like a bal hit into a wall.. Vishnu or any one family sufferer may also put acid on Nageswararao.

3 years back a EJS student (not mentioning name for her privacy) father came to film city to beat Ngageswara rao, while he was a sufferer like Karims Sirisha family. But his henchmen enter into the feild and close the issue.

ther has number of like this incidents. Any one enquire about EJS confidential matters.. there will be a blowout.

Every thing know in Eenadu what his relationship with SUNDAY.

Why some persons in key role with the blessings of Nageswara rao.

Actually Iam a close friend of Nageswara rao. Iam suggesting him to change his attitude or be prepare for acid attack by any sufferer family.

Once he has good.. only have sunday relation.. but power may change him as characterless. Iam friendly telling this to him.
note :- Anonymous said... at http://apmediatruth.blogspot.com/

Friday, October 17, 2008

ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్దుల జర్నలిష్టుల వివరాలు....త్వరలో...మీ..తెలుగుమీడియాన్యూస్ బ్లాగ్ స్పాట్ లో

ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్దుల జర్నలిష్టుల వివరాలు....త్వరలో...మీ..తెలుగుమీడియాన్యూస్ బ్లాగ్ స్పాట్ లో

Thursday, October 16, 2008

కరీం మృత్యుంజయుడు....అపోలోహాస్పిటల్ లో కోలుకుంటుంన్న..కరీంఇప్పుడిప్పుడే కరీం కోలుకుంటున్నాడు....లాబంలేదని రెండు కళ్ళుపోయాయని మీడియాలొ వార్తలు వస్తున్న నేపద్యింలో... ఈరోజు ..ఆస్తు పత్రివర్గాలు ఇ చ్చిన సమాచారంమేరకు...కరీంకు ఎలాంటి ప్రాణ భయం లేదని....రెండు కళ్ళ కు కూడా ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని...తెలుస్తొంది...రెండు కళ్ళ కు కూడా ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని...తెలుస్తొంది...కరీంకు ప్రాణ హానిలేదన్నవార్త కొందరు మీడియాలోని వ్యక్తులకు మింగుడుపడటం లేదనేది వాస్తవం....తనకు తెల్సిన వల్లను కొద్ది కొద్దిగా పలుకరించినట్టు తెలుస్తోంది....కరీం మోదటి బార్యికూడా..అపోలోహాస్పిటల్ కు వచ్చినట్టు సమాచారం...కరీమే ఆమేను అడిగినట్టు తెస్తున్నా....దీనిలొ ఎలాంటి నిజంలేదనిపిస్తోంది ....దీని పై తెలుగుమీడియాకు సమగ్ర సమాచారంలేదు కాని కొందరు మీడియా మిత్రులు అనుకుంటున్నట్టు సమాచారం...కాని వాస్తవానికి ఈరోజే కరీం కొందరి మిత్రులతో మాట్లాడినట్టుసమాచారం కాని..సరైన సమాచారం మావద్దలేదు ...ఎలాగైనా..మన మీడియామిత్రుడు కరీం..మృత్యుంజయుడు అయ్యాడని.. తెలుగు మీడియాన్యూస్ హర్షం వ్యక్తంచేస్తుంది ...కరీంగతంలోలాగే సేకండ్ ఇన్నీంగ్ అఫ్ హిజ్ పైఫ్ల్ లో మరిన్ని విజయాలు చేకూరాలని....కరీం హ్యాపీగా మనమద్యే..ఉండాలని తెలుగుమీడియా టీం కోరుకుంటోంది...

Wednesday, October 15, 2008

కరీంపైజరిగిన దాడిని మీడియామిత్రులు ఖండించాలి...


ఓ జర్నలిష్టుగా మనం మన మిత్రుడైన కరీం త్వరలో కోలుకొని మన మద్యి నవ్వులు చిందిస్తూ తిరగాలనికోరుకుందాం......కాని కరీం రక్తం కల్లజూసినవారిని మనం.ఓ జర్నలిష్టుగా ఖడిద్దాం..పోలీసు....ఖటినంగా సిక్షించాలి ......కేర్ హాస్పిటల్ లో...వున్నకరీంను...ఇంతవరకు ...మనమీడియాలో నాయకులు ఎందుకుచూడటానికి రాలేదు...అమర్ నీవు మాతరపున ప్రతినిధివా..కాంగ్రేస్ పార్టి..కార్యికర్తవా..?...నవ్వుతూ పలుకరించే...మన కరీం జర్నలిష్ట్ మిత్రుడు... ఇంత ఘొరమైన స్థితిలోవుంటే ఎందుకు...మనందరం ఖండించలేకపోతున్నాం...అందుకే...రేపు...మనమిత్రుడు కరీం పైజరిగిన దాడిని ఖందిస్తూ... ఎవరికి వారు..నల్ల బ్యాడ్జిలు దరించి నిరసన తెలుపుదాం..దాడిజరిగింది ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ లో కావచ్చు కాని దారునంగా ఈరకంగా దాడిచేయటం..అమానుషం...దీనిని..ఖండిచలేకపొతే.నీమీద కూడా దాడుకు చేసి...దానికి ఫ్యామిలి ...మ్యాటర్ అని చెప్పే అవకాశం లేకపోలేదు...ఈ దాడిచేసినవారికి ...కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు సహకరించాయని..తెలుగుమీడియా బ్లాగ్ స్పాట్ భావిస్తుంది... మనమిత్రుడైన కరీం కోలుకోవాలని...తెలుగుమీడియాన్యూస్ బ్లాగ్ స్పాట్ కోరుకుంటుంది

Attack on journalist Kareem and his wife Sirisha


Shaik Kareemulla alias Kareem, a journalist with TV5, a Telugu news channel and his wife, Sirisha, a former anchor with TV9, suffered injuries when her family allegedly threw acid on them on Tuesday at their Srinagar Colony apartment.

Both were admitted to Apollo Hospital at Jubilee Hills. While Kareem’s condition is said to be critical, Sirisha is being treated for burns on her hands and chest. Kareem and Sirisha got married on March 22, 2008, against the wishes of her parents. Kareem reportedly divorced his first wife. Subsequently, he married Sirisha who converted to Islam. After marriage, Sirisha’s parents had lodged complaints with the police but since she is a major, no case was pursued.

Sirisha’s family then approached the SHRC. In her deposition during the hearings, Sirisha said she had married Kareem on her own accord.

According to Banjara Hills police inspector Mohd Iqbal Siddiqui, Sirisha’s father M Sambasiva Rao, a retired employee of ASI, mother Krishna Kumari and brother M Kiran Babu, came to Kareem’s house around 9.30 am. “After a heated argument, my husband was attacked by my father and brother,” Sirisha said.

Police said Kiran Babu threw acid on Kareem’s face, chest and hands resulting in his suffering severe burns. His eyes too got damaged in the attack.

“The extent of damage to his eyesight will be known only after he regains consciousness,” Dr K Hari Prasad, CEO, Apollo Hopsital, told TOI. In her complaint, Sirisha said Kareem was also hit on the head with a hammer by Kiran. Sirisha who tried to intervene when acid was thrown at Kareem also suffered burns.

“My parents came with the plan to attack us and brought the acid in a bag. Since my father carries his medicines in his bag, we did not suspect their real motive,” Sirisha said. When Kiran and Sambasiva Rao tried to flee from the scene, they were caught by the neighbours. A shocked Sirisha alerted police and 108 ambulance.

According to Kareem’s journalist friend V Suresh, the former had called up the latter in the morning asking him to come to his flat by 9 am.

“I went to his flat 40 minutes later and found Kareem moaning with pain,” Suresh said.

Dr Hari Prasad told that Kareem’s condition was critical and that he would have to be kept under observation for three to four days. Kareem suffered 30 per cent ‘deep burns’ on his face, on both his eyes, chest and hands. Sirisha suffered five per cent burns on her chest and hands. Kiran Babu whose ear Kareem had reportedly bitten also went to the hospital for treatment. Kiran Babu and Sambasiva Rao were arrested.

Tuesday, October 14, 2008

Karim has been attacked by his wife's Father and Brother and brotherTV5 Assosiate Editor Karim has been attacked by his wife's Father and Brother with Acid on his face and steel rod. Karim who eloped and married sirisha (an ex-anchor of TV9 currently working in TV5) few months back, the heart broken father and brother are waiting for thier chance. Doctors says that he may probably loose his eyes as the attack is severe. This is the 6th attack facing by Karim. Few months back CM's relative Eswar reddy attacked Karim in the matter of land settlement for demanding bribe to subside the news mean wile why no Telugu channel Telecast this story.... Because of he is a Meadia person are any other Reasion

Sunday, October 12, 2008

బాధ్యత లేని ఛానెళ్ళు

బాధ్యత లేని ఛానెళ్ళు

సమాజ సంక్షేమంపై తమకే గుత్తాధిపత్యం ఉన్నట్లు గొప్పలు చెప్పుకునే కొన్ని ఛానెళ్ళు బాధ్యతా రహితంగా వ్యవహరిస్తూ ఏవగింపు కలిగిస్తున్నాయి. వ్యవస్థలు కుప్పకూలేలా తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి. రేటింగుల్లో అగ్రస్థానం కోసం నీచానికి దిగజారుతున్నాయి. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం అవాస్థవాలను ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆ ఛానెళ్ళ పేర్లను మేం ప్రస్థావించడం లేదు. అయినా కొన్ని ఉదాహరణలను ఇస్తున్నాం. వారెవరో మీకే అర్థం అవుతుంది.

ఇటీవల ప్రముఖ బ్యాంక్ కష్టాల్లో ఉన్నట్లు వచ్చిన నిరాధార వార్త ఖాతాదారుల్ని భయ పెట్టింది. ఆ బ్యాంక్ ఏటీఎంల ముందు పెద్ద సంఖ్యలో ఖాతా దారులు బారులు తీరడంతో నిమిషాల్లో డబ్బు ఖాళీ అయింది. ప్రజలు దాడులు జరిపి బ్యాంక్ ఆస్థులకు నష్టం కలిగించారు.


ఎక్కడో బర్డ్ ఫ్లూ వస్తే దాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆపాదించడంతో ఫౌల్ట్రీ పరిశ్రమ కుప్పకూలింది. ఆ తర్వాత ముడుపులు తీసుకొని పాజిటివ్ వార్తలు ఇచ్చారట.


ఒంగోలులో ఒక వ్యక్తి కలేక్టరేట్లో విషం తాగి ఆత్మ హత్య చేసుకుంటుంటే అతడు చచ్చే దాక చిత్రీకరించిన ఛానెళ్ళ ప్రతినిధులు కనీసం ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయత్నం చేయలేదు.


ఒక మాజీ శాసన సభ్యుడు హైదరాబాద్ వచ్చి ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో కునుకు తీస్తే అతడు మరణించాడనే వార్త ప్రసారం చేసి ఖంగారు పెట్టారు.


వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా సంచలన వార్తలుగా ప్రసారం చేస్తున్న కొన్ని ఛానెళ్ళు మున్ముందు శోభనాల్నీ వదవలవేమో. ఇలాంటి వార్తకు ఆగ్రహించిన ఒక సినీ నటుడు ఓ ఛానెల్ ఆఫీసుకు వెళ్ళి అక్కడి ఉన్నత ఉద్యోగిని ఒక్కటి పీకి వచ్చాడట.


భార్య కూరలో ఉప్పు ఎక్కువేసిందని అలిగి టవరెక్కే వెధవాయిలకు కూడ లైవ్ కవరేజి ఇచ్చే రోజులు రాబోతున్నాయి.

giri TV....shrigiri TV.

someone here asked about giri TV. It is shrigiri TV. Though staff recruitment started on Sankranthi of 2006, it still unable to produce a single cassettee. The owner swamy stays at Delhi and listens to one lady Lakshmi (formerly with ETV Aradhana as anchor). He made her CCO. It is a dullhead and literally feeds the ears of swami whenever she finds one working.

Many experienced candidates left Shrigiri. By now nearly 150 members joined and left. Presently swami is giving salaries and showing partiality towards Lakshmi's henchmen. Only Sarma (not his name. Being a brahmin he is being called as Sarma. His original name is some Dr.Rao)garu is hardnut for her. He overpowered her. But seems he is also planning to leave the TV, as he is busy with many channels as FL writer.
Only god can save Shrigiri. It will be aired only when India and Pakistan merges with one another.
The Ironleg lady should leave the Tv, then only it can produce output.

AKSHARAM comming very soon

AKSHARAM comming very soon
office is old aj building
editor in chief is abk prasad
working editor ( from SURYA daily)
other heads names is not conform

Anonymous said... suggest a few points for better news presentation by various Telugu channels.

As command over Telugu language is essential for newsreaders and reporters to make news interesting, a crash training in spoken language skills can be imparted, before putting them on airwaves.

Training in voice culture and content presentation goes a long way in making news lively and attractive. Special attention has to be paid in using spin words, iditomatic expressions, quotes or common sayings which enhance the value of a news report, more so in ad features or advertorials.

Spot news coverage is not that easy, be it agitations, crime incidents, calamities etc as news happens unannounced any time.

Coverage of routine news like seminars, workshops, press meets, news conferences, speeches by political and other leaders etc is different as there is breathing time for reporters covering the event.

Even in political meet coverage, staid and dull speeches can be made a little more interesting by concentrating on key speech points and punch lines and with less of visuals. An intelligent newsreader can crisply round up the news report by highlighting essential points with clarity during the given news slot.

A poor news clip and dull narration does greater damage to a news bullettin as well as to the channel image.

Repeat visuals of politcos, like routine calendar items, help only in moving people away from watching channel news.

Good exposure to Telugu language skills is essential and clarity in expressions make news lively.

Noisy background music accompanying the signature tunes and reports causes irritation and annoyance to viewers. The background score if soothing and soft reflecting the mood of the report enhances report value,

If newsreaders have telegenic facial expressions and radiogenic voice, they add value to news bulletins. Ultimately, it is the news content and accuracy of informatio that makes a report interesting.

Anonymous said... suggest a few points for better news presentation by various Telugu channels.

As command over Telugu language is essential for newsreaders and reporters to make news interesting, a crash training in spoken language skills can be imparted, before putting them on airwaves.

Training in voice culture and content presentation goes a long way in making news lively and attractive. Special attention has to be paid in using spin words, iditomatic expressions, quotes or common sayings which enhance the value of a news report, more so in ad features or advertorials.

Spot news coverage is not that easy, be it agitations, crime incidents, calamities etc as news happens unannounced any time.

Coverage of routine news like seminars, workshops, press meets, news conferences, speeches by political and other leaders etc is different as there is breathing time for reporters covering the event.

Even in political meet coverage, staid and dull speeches can be made a little more interesting by concentrating on key speech points and punch lines and with less of visuals. An intelligent newsreader can crisply round up the news report by highlighting essential points with clarity during the given news slot.

A poor news clip and dull narration does greater damage to a news bullettin as well as to the channel image.

Repeat visuals of politcos, like routine calendar items, help only in moving people away from watching channel news.

Good exposure to Telugu language skills is essential and clarity in expressions make news lively.

Noisy background music accompanying the signature tunes and reports causes irritation and annoyance to viewers. The background score if soothing and soft reflecting the mood of the report enhances report value,

If newsreaders have telegenic facial expressions and radiogenic voice, they add value to news bulletins. Ultimately, it is the news content and accuracy of informatio that makes a report interesting.

two channels were launched

Yesterday two channels were launched. One was Sitara and another was Vanita. I have no comments on Sitara, but coming to Vanita, yeah got many. But would like to share few or one important view on it, not on channel but on the event. Many so-called prominent woman leaders had come to launch first of it kind in world to have an exclusive women's channel. Can you guess? Who were those prominent leaders? Sonia Gandhi, nope, Pratibha Patil, man would think such low ranked leaders would come to launch this big channel? No way, not even Renuka Chowdary turned up to event. I have no clue what went wrong, but this channel couldnt able to pull them to event. So they left with so-called prominent people like Shantha Sinha, Jaya Suda, Ms. Kannbhiran etc. But what made things worst was the views of Ms. Chitra Ramachandran. She was one of the guest on for this event and she expressed her views on feminism and channel. She was forthright with her views and didn't mean anything wrong. What she said was that it was not fair to assume woman first than a human. We all are humans first then comes gender, religion etc., Woman must be assertive than aggressive. This channel may keep in mind while making programmes. This hurt the EGO of Vanita Channel CEO Volga. She immediately reacted to that statement and insulted guest (Chitra) on stage and on live. Poor Chitra could expected such thing and not even in mood or position to react. Volga Garu grow up, if any guest gives or express their suggestion, just say we whole heartily accept it or would keep in mind, not insult them on stage. If you had such strong views, then why did you invite her in first place, then insult her. Grow up Volga...., respect guests.....

Tuesday, October 7, 2008

మొదటి స్థానానికి దూసుకెలుతున్న టివి 5

TV5 celebrated its first anniversary on Thursday. It is a moment of celebration since it has achieved a lot. It crossed NTV which was a month ahead of it . Now TV5 is targetting to cross ETV2 also. But the management has given an impression that it is the no.1 channel and almost all the guests at the anniversary function repeated the same saying that the number one channel has to retain its position


EEvaram TRP Ratings chuustya:-

Tv9 :- 48.19
Tv5 :- 39.68
Etv :- 27.86
Ntv :- 17.77

In Crime News Tv5 first possiction

EEvaram crime TRP ratings
TV5 :- 1.08
Ntv :- 0.49
Tv9 :- 0.42
Etv :- 0.24

FLASH .... ఫ్లాష్... Four more persons left Etv.

Four more persons left Etv. They joined Tv9. They are NRK (handled News,andhravani, Ghanta bulletins), Sudhir reddy (business, ticker), $lakshmi , Malladi ( soap box ) and close to bramhin community.

Andhrajyothy is going to launch a channel,

it is known to everyone. Shivaprasad as incharge from Ntv is declared. And the new problems has created to RK with this. Editor KS introduced his pet shishya Shivaprasad as incharge to to keep channel in his grip. and the second one is... the list was ready, who will work with channel from print. this list was made by Editor KS. in this, Only pets of him got a chance. though situation is not good, who works hard,have no identity and no chance for this channel. only thing that just ...salam and posing... are the critirea to get good chance in Andhrajyothy. in another angle, aa mugguru, who came from Eenadu thought as they will lead channel. dump their ex-coleagues from Eenadu. But with the entry of Shivaprasad all these ideas were killed. so no chance to them to ruin.

do you know why people are leaving aj not because of RK

because of unethical approach by mrs.rk she listens to few people like uselessfellow ganesh and DGM-HR and most useless C.E.O if rk does not remove all these immediately his company will be no more.employees also noticed that he is also not keeping his promises given. so they are in search of new jobs.the simple Ex.wheather he has paid any body who left the org.¬ to his man ramesh(chief photographer) who has done lot of service to company and also at his home round the clock you being a MD of the company take bold decessions dont be like CNB .we think you must have seen the result of hipocracy.None of your employees are happy with your new arrivals pl.send them back and you lead the team then only you can see aj"s future.PL.call all your HODS and ask about this chamchas (GANESH,DGM_HR&C.E.O)then you will understand what is happening inside till then your efforts are waste.Dont waste single paise but what ever you have to pay to old employees pl. pay otherwise face legally it seemes you have given appiontment orders in 2007 though they joinedin 2002.Retaine your people do remember there is manpower shortage

Telugu Channels List

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

NEWS Channels:
TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

NEWS Channels:
TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Upcoming News Channels:
HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix

HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix

TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Upcoming News Channels:
HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix

Sunday, September 28, 2008

who cannot fight with SASTHRY [ sakshi tv )

who cannot fight with SASTHRY [ sakshi tv ]on news and news values front,are throwing caste mud on him.Those who donot even know his Eenadu days are making comments on him.Revamp cell was headed by 'gaddam'narasimharao.SASTHRY was made incharge of NPC[news planning cell] by RAMOJI[not KIRON].There was never a sub by name sriram in general desk.SASTHRY was handpicked by RAMOJI for etv2,because he very well suits RAMOJI's style of serious journalism.JAGAN also picked him up for the same.SASTHRY may be a rule-book person,but not an unprofessional or caste-minded.Many people who write in this blog against SASTHRY seem to be ''the suffering inefficient lot'' either in ETV or now in sakshi tv .Shastry bramhin mutha nayakudannadi nijam. Aayana chuttoo cherina vaallu ade baapatu annadi koodaa ante nijam. Motham batch kalisi ippudu saakshilo REDDY'Ski vyatirekhangaa paavulu kaduputunnarannadi nijam. Evaroo evarinee ekkuva kaalam mosam cheyalerani veellu telusukonedeppudo

Who is RK ( Rama krishna) ?

September 13rd na Delhi lo bomb blast ayinappudu Mr. Rk gaaru National correspondant ayyaru. . .
Mallee ippudu ivvala jarigina delhi bomb blast ki Ade RK SENIOR JOURNALIST ayyaru. . . .
Ntvlo Co-ordinator ga cherina RK Inni post lu baagane maintain chestunnaru. . . .
Intaki viewers confusion entante Ee sadaru RK gaaaaaru . . . . CO-ordinator? or National Correspondant? or Senior journalist?
Anybody clarify this doubt. . . PLZ. . .
Even Ntv employees kooda chaala confuse avutunnarata ee vishayamalo. . .
Intaki Output editor evaru?

Anonymous said...Interestingnews

NTV RK ante ETVAINSki CHACHE BHAYAM. They R already tasted R(aktha)K(anneeru)tortuer.
ETV face manpower. S it is true. Many people went @ NTV. Now many people R waiting for ZEE. Some people R waiting for anyone Who gives much salary.
Recently two scribes joined in NTV. they R at B.P. positions in ETV. Two persons went with SAKSHI. They R well known for SASTRY. Two people R working with INEWS. Its enough to pour water. Now ETV One PRIME TIME&7am have no such scribe to write PKGs EXCEPT RVR. ETV2 NEWS BULLETINS have manpower crisis to write english copies, editing. GHANTA will loss BP/INCHARGE sooooon. ANDHRAVANI have many UNSATISFIED people.

All Media Oners are Businesspeople

1.Why are you blaming ramoji? Not only Ramoji even hard core communist leaders like CHENNAMANENI RAJESWARRAO, SOMANATH CHATARJEE, BUDDADEV BATTACHARJI fallows centralistic ideas.

2.why are you showing finger only on ramoji businesses?
Ntv naren chowdary
Tv5 naidu
Tv9 Siniraju
vaarta Sanghi
sakshi Ys.Jagan Mohad Reddy
Dc, Bhoomi Venkatramireddy
Prabha Mutta gopalakrishna
surya suryanarayanarao
and futurelo vachhe
Zee news subhash
I news Mnr college
Hytv Kapil chits vamanarao
....these all are not business men?
Ramoji businesses are much better than others businesses.

New Channels impact ఆన్ Real Estate

Lots of factors have contributed to the present scenario. While higher Salaries encouraged individual scribes whereas the Operational cost went up by 50 per cent just on this account, steep rise in input costs frighten away the New baby barons from the scene. This has led to a freeze for Show off for some time. Despite these negative factors, the Exisiting Media houses shows promise to grow as players with muscle.
After witnessing a staggering growth in the past 1 year, the AP Media Market has come to a slowdown. Real Estate Prices, which shot up by 300 per cent in most areas and Scribes Salaries which shot up to 300 per cent, have started cooling off, resulting in low growth rates or stagnation in New Media Houses

Sunday, September 21, 2008

Raja Sekhar and jeevitha against Chiranjeevi

Dr. Raja Sekhar and jeevitha against Chiranjeevi. Chiranjeevi is a hypocrite. He poses as a gentleman in real he is not.

For Example. Chiru ditched persons like A Kodandarami reddy who gave him first commercial like Khaidhi. Though A Kodhandarami Reddy gave several block buster with Chiru. later helped him when AKR in troubled time.

Rajinikanth gave money from his salary to film technicians. But Chiru never. Rajini and Kamal never forget K. Bala Chander who introduced them.

But Chiru never said a single word who are responsible for his development.

Aswini Dutt has appointed Mr. Bhavannarayana

Local TV promoted by film producer Aswini Dutt has appointed Mr. Bhavannarayana as its news chief. It is a cable TV concept extending its tentacles to all the districts with dedicated optic fiber lines and thus will have 23 channels. The project is ambitious considering its vast scope for development. Initially there may be hesitation from the media since it is a cable channel. However, the huge investment being pumped into this project may attract people slowly and the local concept " Your town and Your news " may catch the people in due course.

freedom to the press is their money laundering campaign

Group Darshan with Chirnajeevi costs, Rs. 5 lacs.
Private Darshan Rs. 10 lacs.
To get introduced to the media costs Rs. 50 lacs.
An MLA ticket costs Rs. 5 Crores.
MP ticket costs Rs. 25 Crores.
Journos want to run away from Chiru’s office. Day long endless waiting idling in the marked area, being treated like film scribes, is causing frustration among the press personnel at Praja Rajyam office. Most of them are lobbying in their offices for being taken away from the PR beat. The basic reason why PR leaders cant give freedom to the press is their money laundering campaign. Allu Arvind made the party affair into a movie distribution business. To draw similarities, he creates the same atmosphere when a chiru movie is about to be released, the hype made to sell the movie at a premium and make money. He fixed a price tag for every activity

Friday, September 19, 2008

వార్త పత్రికల వెనుక పార్టిలు

sakshi..........congress
eenadu...........chiranjeevi
andhra jyothi.....chandra babu
prajasaksthi......cpm
vishalandhra......cpi
surya, andhra bhoomi, andhra prabha...congress
vaartha.......... evadikee artham kadu
arey ee journalism etu potunnadira

How to run the show

Setup 10 TV sets in a room. Switch-on a NEWS Channels on each TV. Appoint 10 People who can sit infront of the TV, copy the news and record it. And make those available in the channel as scrollings and News bits. This the latest manthra of NTV. To cut down the costs, NTV is following the cheap way of getting news to run the show.

Yesterday when there was a bomb blast in Delhi, NTV copied all the visuals of NDTV and aired in thier channel by zooming in (So that NDTV logo will not appear). NTV wants to have a cheap recognition for thier channel by saying "NTV Exclusive" for the bomb blasts visuals. How come the news item will be exclusive when the news itself is copied from a National Channel?. Now-a-days they are copying the content from ETV, TV9 and TV5 as well (ofcourse, they zoom-in the entire story, so that logo will not appear). This is what that made NTV to catch the fourth position in latest rankings of News Channels.

TV5 now second posiction Jest one point difrent in betwin Tv9 and tv5

TV5 now second posiction Jest one point difrent in betwin Tv9 and tv5 jest one yest tv5 got good TRP ratings some experence members are going to other channels but TRP ratings incrse now a dayes with in one year TV5 got Good TRP ratings with in a month cross the TV9 taht much of work they are doing...in crime TV5 is number one tv9 is second but ntv in 4th possiction
ఎన్ టివి రేటింగ్స్ చూసిన ఆచానల్ అధినేత సీరియస్ అయి తన చానల్ రేటింగ్స్ ఇలాగేవుంటే చానల్ ను అమ్మి వెస్తాను అన్నట్టు సమాచారం

Maa TV has changed the నేమ్ now Maa Pooja

In the new list of the approved channels, 13 names have been added while two have been removed from the earlier list. Satya TV continues to find place in the list even after 3 years of getting license. However, not a single Telugu channel is found in the latest 13 indicating that Saakshi, Asianet Telugu and Zee 24 Gantalu are yet to be approved officially.
Maa TV has changed the name of its devotional channel recently. The change is seen in the latest updated list of channels permitted to be downlinked in India. Since there is another channel called Bhakti, Maa TV must have decided to change its name. However, when there is news that Sony is going to take over the channel, the sudden decision of the channel manmagement is very interesting.

Friday, September 12, 2008

On which TV was Chiru on 26 Aug?

Week 35 saw one big event in the political and the television history of Andhra Pradesh. Chiranjeevi announced his political party at a public meeting. Lakhs gathered at Tirupathi on August 26 to witness the event but millions were glued to the television set to watch the first ever live performance of Megastar. The real real reality show was watched on television by the State with all the news channels telecasting the show live.

TAM analysis of the five news channels from 1400 hrs to 1930 hrs in C&S 4+ All Sections on August 26 has NTV on the top with 34.35 GRPs, TV9 at 30.7, ETV2 at 27.38 and TV5 at 9.91, and Gemini News at 3.98 GRPs.

Week 36 Ratings

Here are the ratings of Week 36 (31st August to 6th September) Relative share of Telugu Channels Cable and Satellite (digital excluded) 4+ all sections All AP Market. Figures in brakets denote the GRPs.
Zee Telugu - 13%(347)
ETV - 12%(332)
Gemini - 29%(803)
Maa TV - 15% (400)
Teja - 16% 429)
Gemini music - 2%(42)
Maa Music - 3%(70)
ETV2 - 2%(67)
Gemini news - 0%(10)
NTV - 2% (42)
TV5 - 2%(70)
TV9 - 5%(129)
DD8 - 1%(23)


100 % (2753)

TV5 is second among Telugu News Channels now

When Chiranjeevi announced his Prajarajyam at Tirupati, NTV got his exclusive interview and got good ratings also. It was the leader on that day. TV5 was very unhappy with this and was angry with Chiranjeevi. Later when Katti Padmarao's issue came up, TV5 has decided to dig TRPs out of it and finally succeeded. This was a signal to the PrajaRajyam camp that if exclusives are given, others will not spare them.
TV5 is second among Telugu News Channels now. Ofcourse, it is only half of the leader TV9. Though it is closely followed by ETV2, its contemporary NTV is far behind. The consistent performance of TV5 is observed during the last two months
The war is likely to be fierce hereafter. Seems ETV2 has backed out and slowly moving out of the race. In the Entertainment channels also, ETV is in its 5th place in the latest TAM reports after Gemini, Teja, Maa and Zee Telugu

Thursday, September 11, 2008

ETV News telugu bulletins were best at the time of I Sathya Narayana period.

People like SR Ramanujan, I Sathyanarayana and VSR Sasthry responsible for the quality of ETV News today. When SR Ramanujan was there ETV ( All Channels) news bulletins were best bulletins in the country. ETV News telugu bulletins were best at the time of I Sathya Narayana period. Then ETV2 came under the leadership of MR. VSR Sasthry, It stood as the most credible Telugu news Channel people can believe in. Though it is a pay channel it stood as 2nd place in the ratings.

With the dedicated persons like these three, ETV news attained success. The Eenadu Management fully used their abilities and talent; it achieved greater heights but never mind their welfare. So they left the organization.

So dear anonymous don’t underestimate VSR Sasthry’s credentials. He is able person and knows how things can be done.

But now ETV news lost it’s quality because of lack of senior people like VSR Sasthry and I Sathyanarayana. If they called back the Channel will get back it’s glory.

But will Ramojigaru, an ego centered person will call them back with the same packages offered outside. He certainly not.

But he has to act immediately before the quality of ETV news deteriorating it’s standards it had earlier.

one lakh కాంటాక్ట్ to Eenadu reporter,

There has one lakh contact to Eenadu reporter, who covering Chiru news, to give a wide coverage to Chiranjeevi PR Party, through Chiru media adviser Kanna babu. Actually management decession to do favour to Chiru has adantage to that eenadu reporter. Eenadu has largest circulated daily and has some (only some)credibility among people. Saakshi do their favouratism to YSR because it is his paper. So, Kannababu planned one Kamma paper and largest circulated daily like eenadu, also advantage to take a decssion to give a wide coverage in favoure of chiru, to purchase the beat reporter. Aready he has corrept history. So it is very easy for Kannababu to purchase his. So, management decession and their purchases to boomaronge the chiru image

New News చానల్స్ Status

SAKSHI TV : Most of the recruitment part is over but the problem of space is yet to be resolved. Staff were paid one month salary even before they attended office and this month, they have been asked to attend in shifts, 3 hours a day. There is no chance for the channel's launch before November.

STUDIO N : With a license on hand, this channel is unable to finalise whether to bring an English News Channel or to wait for a Telugu News Channel license and launch both at a time. Again there is the problem of its premises being ready. Currently in Jubilee Hills, the team is likely to shift to its new premises in Madhapur by the end of this month.Launch may be in January 2009

iNEWS :
This is yet another channel which has not yet shifted to new premises. Insiders say that the shifting will be over by 20 th of this month.However, launch of the channel will only be in November. Only 60 percent of the staff have been recruited. The slow pace is being attributed to the completion of building.
This team was earlier identified as working for Sitara and there was some confusion whether it will be part of Star or not. Now that it is clear, the team is getting ready for its 24 Hour News Channel. With all the infrastructure already in place, the channel is likely to be on air in November.

ZEE 24 GANTALU : Since this is only an extension of existing News Bulletins in its mother channel, 30 percent of the staff are already working. Have recruited another 20 percent recently but stopped later. Delay in finishing the building work is said to be the reason. Likely to be aired in November if everything goes well

iNEWS : This is yet another channel which has not yet shifted to new premises. Insiders say that the shifting will be over by 20 th of this month.However, launch of the channel will only be in November. Only 60 percent of the staff have been recruited. The slow pace is being attributed to the completion of building.
HMTV : Described as HAMSA TV with its new logo, the channel from Hyderabad Mediahouse has unofficially announced its launch date as October 9th, Vijayadashami but the current pace of work shows that it may officially be aired only in November. The editorial staff will be moving to the new premises after 25th of this month. 80 percent of the Recruitments are over and the team is confident of bringing out a good channel with their oft repeated slogan ' truth and nothing but truth'.

Wednesday, September 10, 2008

TALK OF THE TOWN.............Anonymous said...

DEVULAPALLI AMAR;OUR PRESSACADEMY CHAIRMAN IS GOING TO CONST EITHER FOR PARLIAMENT OR ASSEMBLY ON CONGRSS TICKET.
IF HE LOOSES THE ELECTION HE IS GOING TO BE NOMINATED FOR RAJYASABHA.
THAT IS WHY HE IS NOW TOOK THE ROLE OF OFFICIAL SPOKES PERSON OF CONGRESS PARTY.
JOURNALIST FRETERNETY SHOULD BE THAT ONE OF THEIR COLLEGUE IS GOING TO BECOME PEOPLES REPRESENTATIVE.
IF ALL THE ABOVE ARE FAILED;AMAR IS ASSURED OF SAKSHI EDITORS POST SINCE PATANJALI IS SUFFERING WITH KIDNEY PROBLEM

పెన్ పవర్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు. పైవవీ శక్తి కూడా ఉండాలి..

తెలుగు మీడియాలో సంచలనం సాప్ట్ వేర్ బూంలాగా మీడియా మిత్రులకి మంచి అవకాశాలు వెతుక్కుంటూవస్తున్నాయి...మంచిశాలరీస్ ఇస్తామని అఫర్ లు వస్తున్నా.ఎక్కడ జాయిన్ అయితే తమలైఫ్ బాగుటుంది అని కొందరు అనుకుంటుంటే మరికోందరికి .. పైరవీలే లేకుండా ఎక్కడా జాయిన్ అవ్వలేని వింత పరిస్థితులు మీడియామిత్రులను వెంటాడుతున్నాయి ..తెలుగులో ఇప్పుడు ఎన్నడూ లేని విధంగా కొత్త కొత్త చానళ్ళు రాబోతున్నాయి. జర్నలిస్టులకు ఉద్యోగ అవకాశాలకు కొదవ లేదు. ఇది బాగానే ఉంది. కానీ కొత్తగా వచ్చే చానెళ్ళన్నీ ప్రతిభను చూసి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయా? కొత్త చానెళ్ళు పత్రికల్లో ఇచ్చిన ప్రకటనలు చూసి చాలా మంది ప్రస్తుత జర్నలిస్టులు, కొత్తవారు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే వీరిలో చాలా మందికి పిలుపు రావడం లేదు. కారణం.. పైరవీలే. కొత్త చానెళ్ళలో చెరిన పెద్ద తలకాయలు కీలక ఉద్యోగాల్లో తమ వారినే పెట్టుకుంటూ వర్గ ప్రాభల్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇంటర్వ్యూలు నామ మాత్రంగానే జరుగుతున్నాయి. కొన్ని చానెళ్ళలో పైరవీ లేనిదే ఉద్యోగం దొరకడం దుర్లభం. భారీ పెట్టుబడులతో వస్తున్న ఒక చానెల్లో ఉద్యోగాలన్నీ పైరవీలతోనే భర్తీ అయ్యాయని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయం తెలియక ఉద్యోగం కోసం వెల్లే సీనియర్ జర్నలిస్టులకు సైతం నో వేకెన్సీ అని మొహం పైనే చెప్పి పంపీస్తున్నారు. లేదా ఉత్తుత్తి ఇంటర్వ్యూ జరిపి మళ్ళీ పిలుస్తాం అని పంపిస్తున్నారు. సదరు చానెల్లో అక్రమార్కులు, రాయటం చేత కాని వారు సైతం చేరి పోయారనే విమర్షలున్నాయి. సో.. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీకు పెన్ పవర్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు. పైవవీ శక్తి కూడా ఉండాలి. దరఖాస్తు చేసి పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తు ఉంటే అవతల ఎవడో పైరవీ జర్నలిస్టు ఉద్యోగం తన్ను పోయే ప్రమాదం ఉంది తస్మాత్ జాగ్రత్త!

సత్య టివి బాటలో సి బి సి మరియు రాయుడు చానల్స్

అదిగో వస్తుంది.. అంటూ సత్యిచానల్ లాగే మరో రెండు వాల్స్ ఇప్పట్లో వచ్చేట్టు కనిపించడంలేదు సిబిసి చానెల్ ఇక రాదని రూడీ అయింది. కొద్ది నెలలుగా ప్రెస్ మీట్లు, ప్రోగ్రాం లకు మైకులు పట్టుకొని వచ్చి హంగామా చేసిన సిబిసి జర్నలిస్టులకు ఇక తమ చానెల్ వచ్చే అవకాశం లేదని తెలిసి ఇతర చానెళ్ళలో ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటున్నారు. తెలుగుగులో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులతో రానున్న న్యూస్ చానెళ్ళ ముందు పోటీ పడలేమని తెలిసే సదరు యాజమాన్యం చానెల్ ప్రతిపాదన విరమించుకున్నాట్లు బోగట్టా. ఇక రాయుడు టెలివిజన్(ఆర్టీవీ)దీ ఇదే పరిస్థితి. ఉప్పల్ లో అత్యాధునిక స్టూడియోలు నిర్మించుకున్న ఆర్టీవీ ఇంతవరకూ పూర్తి స్థాయిలో జర్నలిస్టులను నియమించుకోలేదు కొంచెం సీనియర్ లు రేజ్యూం పంపగానే ఏప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నావని అడుగుతున్నారు. ఆర్ టీవీ చీఫ్ ఎడిటర్ బాల గంగాధర్ చానెల్ ప్రారంభంలో జరుగుతున్న జాప్యాన్ని భరించలేక రాజీనామా చేయటంతో ఆయన స్థానంలో జర్నలిస్ట్ యూనియన్ నేత ఆంజనేయులును నియమించారు. ఖర్చుకు వెనుకాడుతున్న ఆర్ టీవీ యాజమాన్యం తక్కువ జీతాలు ఆఫర్ చేస్తున్నందువల్లే జర్నలిస్టులేవరూ అక్కడ చేరటానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని వినికిడి. ఆర్ టీవీలో న్యూస్ కో ఆర్డినేటర్ గా పని చేస్తున్న పాత కాలం జర్నలిస్టు బసవేశ్వర రావు సదరు రాయుడు గారిని తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారట

Tuesday, September 9, 2008

న్యూస్ చానల్స్ నేర వార్తలు మితిమీరుతున్నాయిఏసియా నెట్ తెలుగు చానెల్ ' సితార ' వి చిత్రాలు


ఏసియా నెట్ తెలుగు చానెల్ ' సితార ' లో జరుగుతున్న బాగోతాలను మీడియా సోదరులు కతలు కతలుగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఇక్కడ డబ్బు పెడితే చాలు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయట. ఏసియానెట్ సితార చీఫ్ న్యూస్ ఎడిటర్ సతీష్ బాబు, శివ అనే నమ్మిన బంటును పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ శివ మాటే వేద వాక్కట. సతీష్ బాబు దగ్గరకు ఎవరు ఉయోగాల కోసం వెళ్ళినా ఆయన శివను కలవమని చెబుతారు. సదరు శివాజీ, వారి దగ్గర అందినకాడికి దండుకొని ఉద్యోగమిప్పిస్తాడట. పితూరీలు చెప్పడంలో ప్రసిద్దుడైన శివ వ్యవహారశైలి ఎవరికీ మింగుడు పడటం లేదు. ఏసియానెట్ వెళ్ళిన వారు శివ దర్శనం లేకుండా నేరుగా సతీష్ బాబును కలవలేరు. శివది మొదటి నుండీ వివాదాస్పద చరిత్ర. ఈటీవీలో అక్రమాలకు పాల్పడి గెంటివేయబడ్డ శివ, జెమినిలో చేరాక సతీష్ బాబుకు దగ్గరయ్యాడు. జెమినిలో శివ చాడీలు విని ఎందరో జర్నలిస్టుల్ని సతీష్ బాబు దూరం చేసుకున్నాడు. సితార రాయలసీమ, తెలంగాణా కో ఆర్డినేటర్లు హుస్సేన్, లెనిన్ లదీ ఇదే ధోరణి. వీరు జిల్లాల్లో రిపోర్టర్, స్ట్రింగర్ ఉద్యోగల్ని బహిరంగంగానే వేలం వేస్తున్నారట. ఏసియా నెట్ లో జరుగుతున్నా వ్యవహారాలు తెలిశాక ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నా సీనియర్లు ఎవరూ వెల్లటం లేదట. సతీష్ బాబు గారు ఇవన్నీ మీకు తెలియకుండానే జరుగుతున్నాయా? తాజా సమాచార ప్రకారం ఏసియానెట్ ను స్టార్ టేకోవర్ చేస్తోంది. ఈ పరిస్తుతుల్లో సితార న్యూస్ ఏమౌతుంది?

కొత్త నియామకాలు ఎవరెక్కడ ..?

friends
we love our media...We respect our media.Lets protect it.
1. Sridhar joined I news as programing head!!
2. G.S. Rammohan is out put editor of HMTV!!!
3. A.K. Sagar is Executive Editor -HMTV!!!???
4. Vaka Srinivas Reddy in TV5????
AND last but not the least...
5. Madhuravani is a voice over artist and anchor????????

Why such hypocritical decisions are entertained?

Saturday, September 6, 2008

ఐ సత్యనారాయణ టివి5 నుంచి వెళ్ళిపోయారు కరీం కూడా HMTV. లో జాయిన్ అయ్యాడు

Mr. Kareem, a senior journalist came back to Television once again. Needless to say that he joined seniors' channel - HMTV. He is learnt to have designated as Asst Editor and he will be second in command next only to the Managing Director cum Editor in Chief as per sources. Kareem's entry is sure to create ripples in the channel . It is not fair to describe the nature of ripples since most of them in the channel are not familiar with his style of functioning and time only tells. Only those who worked with him in ETV know about him.


Mr. Nagendra, eenadu product who later worked in Andhra Jyothi and Andhra Prabha has also joined HMTV.

Mr. Rammohan, senior among crime reporters has joined Sakshi TV. He was earlier with Gemini TV and later worked in CTV also for some time. Later moved to Print Medium and worked for Surya daily.

Mr. G. Anjaneyulu, leader of Working Journalists Federation joined RTV. He left Suprabhaatam. Likely to lead Electronic media journalists now.

Friday, September 5, 2008

మీడియాలో మోహన్ బాబు లొల్లి

Arrogant Mohanbabu tookback as the media camera recorded his behaviour. MB's son Vishnu called media houses and sent them an sms giving the details of his love marriage. Two tv stations started the scroll message. Unware of this, MB rushed into tv5 office and shouted abuses at them. When he failed to find any senior guys there, he visited tv9 office along with his daughter and started shouting abuses at the senior staff. After a while tv9 people showed the text message sent by Vishnu. MB was shocked. Then tv9 people told him that his abuses were recorded in the cc camera and they want to telecast them. MB immediately ran out of the place. Later he apologized to everyone in TV9 and TV5 and also said that he will touch thier feet for his arrogant behaviour and asked to excuse him.

PS: MB's close associates say that this wild behaviour is due to the call he got from Paritala's close associate, who questioned for getting into a relation with Paritala's killers.

Anonymous said...

Poor girl teliyaka Mohanbabu family loki veltondi ani. Adi aksharala Nijam kaani veltundi rashtramlone most powerful aina politician thammudi kuuturu. Kaabatti Mohanbabu okatiki rendu saarlu alochisthadu thoka aadinchadaaniki.

Asalu Mohan Babu vishayanikoste, vaadanta chillaravedhava ee bhoommida evadu undadu.

Vaadi jugupsaakaramaina cinema jeevithanni atunchithe, raajakeeyaalalo saitham thana siggulenitanaanni lekkalenanni saarlu bayatapettukunnadu. Mundu, anna, anna antuu NTR kompa munchaadu. Taruvaata, international jittulamari nakka CBN daggara kudaraka duuramaiyyadu. Aa taravaatha Harikrishna ni duvvadu.

Aapai Paritala moochethineellu taagi veeravihaaram chesaadu. Ippudu, Paritaala ne champinchina YS family to sambhamdham pettukuntunnadu. YS tammudito viyyamandadam istam lekano kaadu. Tana avakaasavaada rajakeeyaalu battabayalu auvuthayani naatakaaladutunnadu.

Ika Mohan Babu inti charitra sare sari. Maradalitho akramasambhandham kompamunchabothondani telisi aameto kalisi thana modati bhaaryane champesina prabhuddudu veedu. Vaadintiki velthe nastapoyedi kodalle kaadu allullu kuudaa ani Lakshmi Prasanna already padella kindate proove chesindi. Andulonu Mohanbabu neechatvam kanabadutundi.

18, 19 ella vayasulo Prasanna Londonlo putti perigi two years krithame India tirigi vacchhina Gannavaram abbayinito mucchatapadi prema pelli chesukundi. Appudu Mohanbabu Devineni Nehru sahayamto kuuturni balavantamgaa techheyalani chusina ammayi resist cheyadam, taruvaata vuuru vuurantaa pogai vallani niluvarinchadamto emi cheyalekapoyadu. Gannavaramlo aa abbaayi kutumbaaniki anta gowrava maryadalunnai.

Directgaa emi cheyalenani telusukuni Mohanbabu vaalla iddarni kaapuram peruto Hyderabad rappinchi, mellagaa aa abbayini bedirinchi, thana kuuturu kalisi kaapuram cheyadaaniki sharathugaa aa abbayi aasthi mottam raayinchukuni taruvaatha vellagottadu.

Tandriki tagga kuuthuru kaabatti priyudi aasthi chetikocchesariki Prasanna kuudaa thandri maate vini tegatempulu chesukundi. Elanti dayaneeyamaina paristhithi ante, appatiki konni nelala krithamvaraku oka Biotech firm ku yajamaani aina, ithara aasthipastulu unna aa abbayi anni pogottukuni veere company lo udyogam cheyalsina paristhithi ni ee broker vedhava kalpinchadu.

Lakshmi Prasanna konnella kritham rendo pelli chesukuni America vellinatlu andariki telisina vishayame. Kaani, prasthutham aame Hyderabadlone ekkuva kaalam gaduputhondi.

Ika Mohanbabu 'praja seva' vishayanikosthe, mitrularaa, ee vishayanni dayachesi gamaninchandi. Viluvala gurinchi maatlade prathi vokkaru idi ee kovaku vasthundo telchukovaali. Mohanbabu gatha dasaabdha kaalamgaa Tirupathi daggaralo Sree Vidyaa Niketan perita oka schoolu naduputunnadu. Samaja seve lakshyamani, endariko vidyani subsidise chesi kondariki, vuchitamgaa marikondariki istunnamani cheppukune Mohanbabu gunde meeda cheyyi vesukuni cheppamanandi.

Annitikante ghoramaina vishayam emitante, vuuriki duuramgaa, athi pedda aavaranalo vunde aa school konta kaalam kritham varaku pagalu school ratrillu brothel gaa vilasillindi. Ee vishayam Tirupathi vaasullo, Tirupathilo panichese chaala mandi journalistlaku telusu. Kaani evaruu, raayaleru. Mohanbabuki bhayapadi kaadu, eduthivaadini debbateeyadaaniki elaanti neechaanikainaa venukaadani athani cruel nature ki bayapadi.

Enthomandi pramukhulu, raajakeeya nethalu ee schoollo Mohanbabu aathidyam pondinavaare. Ee roju, Donga Daasari gaadidi pattuku tirurutunnadu. Reepu Chiru adhikaaram loki vasthe, titte aa notitone malli pogudutoo Chiru panchana cheragaladu.

Inta goppa cheritra than 'G' kindapettukuni malli mahatmudilaa maatlaade Mohanbabu gaadiki prajalu buddhi cheppe roju daggarapadindi.