BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Tuesday, October 7, 2008

మొదటి స్థానానికి దూసుకెలుతున్న టివి 5

TV5 celebrated its first anniversary on Thursday. It is a moment of celebration since it has achieved a lot. It crossed NTV which was a month ahead of it . Now TV5 is targetting to cross ETV2 also. But the management has given an impression that it is the no.1 channel and almost all the guests at the anniversary function repeated the same saying that the number one channel has to retain its position


EEvaram TRP Ratings chuustya:-

Tv9 :- 48.19
Tv5 :- 39.68
Etv :- 27.86
Ntv :- 17.77

In Crime News Tv5 first possiction

EEvaram crime TRP ratings
TV5 :- 1.08
Ntv :- 0.49
Tv9 :- 0.42
Etv :- 0.24

FLASH .... ఫ్లాష్... Four more persons left Etv.

Four more persons left Etv. They joined Tv9. They are NRK (handled News,andhravani, Ghanta bulletins), Sudhir reddy (business, ticker), $lakshmi , Malladi ( soap box ) and close to bramhin community.

Andhrajyothy is going to launch a channel,

it is known to everyone. Shivaprasad as incharge from Ntv is declared. And the new problems has created to RK with this. Editor KS introduced his pet shishya Shivaprasad as incharge to to keep channel in his grip. and the second one is... the list was ready, who will work with channel from print. this list was made by Editor KS. in this, Only pets of him got a chance. though situation is not good, who works hard,have no identity and no chance for this channel. only thing that just ...salam and posing... are the critirea to get good chance in Andhrajyothy. in another angle, aa mugguru, who came from Eenadu thought as they will lead channel. dump their ex-coleagues from Eenadu. But with the entry of Shivaprasad all these ideas were killed. so no chance to them to ruin.

do you know why people are leaving aj not because of RK

because of unethical approach by mrs.rk she listens to few people like uselessfellow ganesh and DGM-HR and most useless C.E.O if rk does not remove all these immediately his company will be no more.employees also noticed that he is also not keeping his promises given. so they are in search of new jobs.the simple Ex.wheather he has paid any body who left the org.¬ to his man ramesh(chief photographer) who has done lot of service to company and also at his home round the clock you being a MD of the company take bold decessions dont be like CNB .we think you must have seen the result of hipocracy.None of your employees are happy with your new arrivals pl.send them back and you lead the team then only you can see aj"s future.PL.call all your HODS and ask about this chamchas (GANESH,DGM_HR&C.E.O)then you will understand what is happening inside till then your efforts are waste.Dont waste single paise but what ever you have to pay to old employees pl. pay otherwise face legally it seemes you have given appiontment orders in 2007 though they joinedin 2002.Retaine your people do remember there is manpower shortage

Telugu Channels List

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

NEWS Channels:
TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Entertainment:
DD Sapthagiri
Gemini
TEJA
Gemini Music
Navvula Tera (Available only on SUN DTH)
Maa
Maa Music
ETV
Zee Telugu
Vissa

Upcoming Entertainment Channels:
25frames tv
Asianet Sitara (Testing Signals)
Vanitha TV (Testing Signals)
MAHILA Tv
Studio 1
STAR TELUGU
SONY - Planning to take over Maa if deal is set. Probably they may change the name of the channel as "Maa Sony".

NEWS Channels:
TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Upcoming News Channels:
HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix

HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix

TV9
ETV 2
NTV
TV5
Gemini News

Upcoming News Channels:
HMTV
Zee 24 Gantalu
I NEWS (Not sure if this gets materialize or not as the investors back stepping with the affect of real estate)
HYTV (Not sure if this gets materialize or not as the Chairman and his wife filed cases against each other)
Sakshi News
Raj News
Rtv (The project has almost shelved, but there is some hope in the scribes who joined in RTV
Studio N (Impact of Real Estate to start the channel)
K channel (Looking for Investors and supporters of Telanagana)
Mahaa TV (Impact of Real Estate to start the channel)
AJ Channel (As of now its called as AJ Channel, but name can change)

Devotional:
Samskruthi
Bhakti TV
S.V.B.C
Subhavartha
Rakshana
MAA Pooja (coming soon from MAA group)

Cartoon:
Telugu Cartoon Network
Telugu Disney Channel
Telugu Jetix