BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Saturday, February 14, 2009

THAMASOMA JYOTHIRGAMAYA

The entire Telugu print media is in it's low level now a days. They give banner headlines to level allegations to their nearest competitor on the front page.

Is this any where happens. These people are running newspapers to achieve their personal gains rather than giving news to it's readers.

It is very sad our Telugu media went to this low level in journalism.

We cant expect professionalsm in a news paper run by a politician.

Why a reputed news paper like Eenadu doing the same thing.

People buy news paper to see what happening around and not for the allegations to their media rivals.

jyothirmadhuri@yahoo.co.in

News channel success lies in experiance

committment,not in the amount you spend. This was proved in national media eg. news X Doordarshan,and now sakshi management is going to witness that.Sakshi bulletins quality is far worst than gemini News. You might have observed Ntv bulletins quality is improved and sakshi will not match with ntv. Sakshi ntv tv5 all have same technology and except salshi other two channels have goog man power. A good hand like sastry in Ntv and kommineni in tv5. show me a single experianced person from sakshi.
geeta? priyadarshini Ram? both dont have NEWS experiance. Nemani Bhasker? Gopinath Reddy? Former was known more as 'chemchaa' than a journalist.Later never worked in tv.Then how can we expect sakshi competeS with all established tv channels? GOVINDAA JAGAN 200 CRORES RUPEES GOVINDAA...
when News paper launched ramakrishna reddy murali and patanjali were really good hands.
But in TV??????

Monday, February 9, 2009

Another News channel TV1 is on ఎయిర్ now

TV9 announced another news channel TV1 with a tie up with a New york based channel. 2 Telugu News channels from a same group? Sounds funny
It is not a funny news, but a serious business strategy. Media don, who equated Indian Media to clandestine underworld, Jains of Times of India had / has similar kind of strategies. The strategies are to monopolize the market. The recent example is they started Mumbai Mirror and running it parallel to TOI. To cite an example to heights of their intrigues, they planned to start (probably started, sorry I don't know) a new news daily as a joint venture with their arch- rivals Hindustan Times.
Coming to TV9, to speak frankly, it has been a channel with a core idea of exploiting, blackmailing the vulnerable sections. It has succeeded in its 'mission' and emerged NO 1. It has been pioneered for many new 'values' of journalism, particularly in visual media. With the new endeavour of launching a new channel TV 1, it may further foray on Telugu viewers abjectly.

1.YSR rejected Saakshitv logo as it looked like a devotional channel logo. He was upset with the way seniors like Sastry were thrown out due to internal politics. YSR asked 'Who is going to lead this 220 crore venture?'The senior management was mum on this.

2.TV5 got into deep financial crisis. No one wants to buy a channel in recession and the banks closed the doors at the management.

3.Inews logo is in trouble as they copied it from ICICI bank logo. ICICI threatened to file a case on Inews. Confusion prevails in the channel as the management wants to sideline corrupt king Rajasekhar.


4.NTV sacked 20 employees from Vanitha and converted it into a General entertainment channel. K.S.Ramarao will lead this channel.


6.MAAtv people say they are ready to launch a news channel for Chiru before the elections.

7.MAHATV got into troubles as its major investor Sujana group ran into trouble. All the other investors like Seenaiah from a social (Caste) group are in second thoughts.

8.HMTV is loosing 2 crores a month and remained a nonstarter.

9.Asianet news Satish started working in NTV leaving his team in confusion.

10.According to sources,a corporate giant from Andhra has started acquiring equipment for the launch of another news channel.