BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Tuesday, June 5, 2007

తెలుగుమీడియా న్యూస్ బ్లాగ్ మనందరిది..దీవిలొ మీస్పందన కోసం సూస్తున్నాము

తెలుగుమీడియా న్యూస్ బ్లాగ్ మనందరిది..దీవిలొ మీస్పందన కోసం సూస్తున్నాము..మనకు ఎదురైన సంఘఠనలు...మనకు కావల్సిన వసతులకోసం..మీ స్పందన తెలియజేయండి రిపోర్టింగ్ లో...కొందరు అతిప్రవర్తనకారణంగా..మీకు ఏదురైన ఇబ్బందులు మాకు తెలియజేయండి ఇది మనందరి బ్లాగ్ అని మరువకండి ...మరొకసారి చెబుతున్నాము..ఈ బ్లాగ్ లో ఎవ్వరినైనా ఇబ్బంది పెట్టె అర్టికల్స్ వస్తే తెలియజేయండి...ఎవ్వరిని ఇబ్బందిపెట్టలన్నది మా వుద్ద్యేస్యంకాదు మాది...మీడియాలో జరుగుతున్న..విషయాలు మన మీడియామిత్రులందరికి తెలియ జేయటం కోసం ఈ బ్లాగ్ ను క్రియేట్ చేయడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాము

Prince to Launch ITVon August1st.


Y.S. Jagan Mohan Reddy, the only darling son of C.M. Y.S.RajasekharaReddy who had already ordered for 15 printing machines for his newspaper now placed order for his Indira Television studio equipment. Sources near to him say that his order worth about 25 crores and the equipment is due to reach in July. One can see his building in banjarahills getting ready with a great speed. This created confusion in NTV management which in support with Shabbir was planning to start a news channel. According to sources, NTV management now planning to drop its news channel idea and willing to convert its news channel into devotional channel.

ఇది http://apmediatruth.blogspot.com/ లోనిది...ఈ స్యూస్ కి తెలుగు మీడీయాన్యూస్ కి ఏలాంటి సంబందంలేదు

Bhavnarayan said... at Comments ( we dont know who is this )

Dear Friends,
We started this blog with a great ambition to attack our rivals and praise ourselves.
We know that our caste is greater than other castes. Thus we attack the journalists belong to other castes.
We create, spread and propogate rumours against Maatv and tv9. We also write against the journalists who are brahmins.
If we write our name we add Sri title to it. If we are writing about any brahmin, we call him in singular.
In between we also copy and paste some meaningless articles from internet.
At present we dont have any work. Please read whatever we write and believe the rumours we create about brahmins.

June 3, 2007 9:56 AM

Bhavnarayan said...
Some scapegoats of our blog are Sharma of Maatv,Som of maa, Vasanth business reporter.P.V.Srini of tv9, Murali and another murali tv9.Accidently all these fellows are Brahmins.Not a single item we wrote about them is a fact. But please bear with us. We have our own targets to reach.We keep on writing the similar kind of articles. Enjoy reading them.

June 3, 2007 10:02 AM

తెలుగు మీడియాన్యూస్ బ్లాగ్ లో త్వరలో..సంచలనాలు

తెలుగు మీడియాన్యూస్ లో త్వరలో సంచలన మైన న్యూస్ రాబోతున్నాయి..వీటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్ లముసు మాలాయర్ లను ..మన మీడియా మిత్రులను అడిగి.. పబ్లిష్ చేయానలి సూస్తున్నాము..........తెలుగు మీడియాన్యూస్ లో త్వరలో సంచలన మైన న్యూస్ రాబోతున్నాయి..వీటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్ లముసు మాలాయర్ లను ..మన మీడియా మిత్రులను అడిగి.. పబ్లిష్ చేయానలి సూస్తున్నాము

Ramanujan’s values

Ramanujan wrote articles against Ramoji in Andhra Jyoti calling Big Boss a fraud. We the team of young journalists want to remind him certain facts. Ramanunan was a mere stenographer. He was made Editor by RamojiRao. Ramanujan failed as editor of Newstime and Ramoji had to close it by incurring huge losses. Ramanujan was asked to leave etv ‘cause he failed to perform there. Not a single etv channel’snews show was on par with even doordarshan. Today one can see him working in NTV operates from a cellar of a building violating the MCH and fire Dept. norms. Promoter of NTV started as a taxi driver and amassed wealth by circulating fake notes. He faced murder charges when his wife was burnt alive. Rama’s present boss has grabbed a number of plots in Jubilee Hills. Everyone in town knows what happens in NTV owner’s guesthouse and why the politicians visit the place frequently.

ఇది http://apmediatruth.blogspot.com/ లోనిది...

Prince to Launch ITVon August1st.

Y.S. Jagan Mohan Reddy, the only darling son of C.M. Y.S.RajasekharaReddy who had already ordered for 15 printing machines for his newspaper now placed order for his Indira Television studio equipment. Sources near to him say that his order worth about 25 crores and the equipment is due to reach in July. One can see his building in banjarahills getting ready with a great speed. This created confusion in NTV management which in support with Shabbir was planning to start a news channel. According to sources, NTV management now planning to drop its news channel idea and willing to convert its news channel into devotional channel.

ఇది http://apmediatruth.blogspot.com/ లోనిది...