BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Friday, September 21, 2007

Saakshi to hit Vaartha posted by http://www.apmediatruth.blogspot.com/

Saakshi to hit Vaartha posted by http://www.apmediatruth.blogspot.com/

Jagan wanted to poach 25 seniors from other papers for total bureau. Among this 20 were juniors. Target from Eenadu and Jyothi was 15 journos. Here Jagan did a mistake by setting 20,000 limit to the selection committee. Jagan's miser attitude spoiled the game and strengthend Jyothi. As the initial hype died down Jagan realised he could only get another 3 from Eenadu 5 from Jyothi. Instead of fifteen he could only get 10 from top two papers. Thus Jagan started looking at Vaartha and identified 8 journos. Patnaik, CH.SrinivasRao, RM.Basha, Rahul, BN.Reddy, Chawla, Purushottam are ready to join Saakshi very soon. YNR is trying hard to get in the new paper. After the first failure Jagan wants to be aggressive this time. Lets wait and see the reaction of Girish Sanghi on this

------- 17 coments
Anonymous said...
You forgot to mention Prasada reddy (biz editor) of Vaartha. He is also in the line to insert foot in Saakshi. Already he had 2 sittings with Ramakrishna Reddy.

September 21, 2007 2:33 AM


Anonymous said...
we came to know that "surya" daily staff will not get a job in "saakshi" daily. is it true?
anybody have an idea?
please clarify?
kindly don't misguide.
tell truth only.
we hope we will get answer...
-a journalist

September 21, 2007 3:05 AM


Anonymous said...
andhra jyothi managding director vemuri radhakrishna has given the orders to his seniors, that they must have mislead, misguide information regarding "saakshi" daily in their desks among collegues daily.
those who will done successfully they will get special hikes in the month of january.

September 21, 2007 3:11 AM


Anonymous said...
Anubhavamera Asalu Chaduvu .. Lokam Daaniki Teacheru -- Annadoka Kavi

YS Jagan -- Fail Avuthoone Prathi Kshanam Pass Avuthundhi Jeevitham

All the best

September 21, 2007 9:58 AM


JP said...
what is Sakshi website please....

September 21, 2007 10:19 AM


Anonymous said...
SOMNATH Eenadu Kadapa reporter is ready to join in SAAKSHI....this news from reliable sources.

September 21, 2007 10:22 AM


Anonymous said...
News reader RAANI RUDRAMA is planning to join TV5 soon.

September 21, 2007 10:25 AM


J.V.Ratnam- AndhraJyothy said...
Vaartha Vizag bureau chief M.YugundarReddy confirmed as Saakshi vizag bureau chief for Rs.20,000/- PM. But he is telling a/c is settled at 30,000/- PM which is not true. He told the Saakshi management that he is getting 18,000/- in Vaartha. With this another important area chief post is grabbed by "Reddy ".

YugandharReddy is familiar in maintaining "Reddy" lobby. With SekharReddy support he managed in AndhraJyothy as bureau incharge. He even sent Vizag branch manager N.Bramhanandham (who is a collegue of V.RadhaKrishna when worked in Hyd & Same community, Very close)out of the organisation with the help of this lobby.

Already he started pressurising AndhraJyothy & Vaartha reporters to join in Saakshi. Did anyone seen his copy? Not even upto mark. But he is managing as chief reporter with his political play.

Yugundhar is exhibiting himself as a ace reporter showing the help of Vizag Journalists Forum- General Secretary post.

All the best my friend.

September 21, 2007 10:27 AM


Satish said...
Are yaar, what is this "tv7.in"? Is it a news channel or dummy channel with logo identification?? Can anybody have idea???

September 21, 2007 10:30 AM


Anonymous said...
FLASH...FLASH... very reliable sources has given this news
TDP(Telugu Desam Party) also going launch news channes....N.Sivaprasad is busy on that. Next March it will be on screen....

September 21, 2007 10:32 AM


Anonymous said...
What is all this shit!
the whole idea of journalism and the basic motive of the media has become overshadowed by such crappy politics.
nobody cares about the public in general...the responsibility of a journalist is to be an interface between a reader/viewer and the whole world. the media must act as messengers of information, but not cloud the truth and try to force upon the beliefs or opinions of their supporting political parties on to the public.
Considering the present scenario in which our country is, and the rate at which the economy is progressing, i feel by being more responsible the media can attract more investment in all its sectors thus paving way for better technical capabilities. Instead, by resorting to such cheap and selfish tactics, it will only result in the spoiling of the general image of the media.
I however, just present a view of the general youth, who are worried about the state of affairs in this field and with a view of a good future for all and our country.

September 21, 2007 10:36 AM


Anonymous said...
FLASH...FLASH... very reliable sources has given this news
TDP(Telugu Desam Party) also going launch news channes....N.Sivaprasad is busy on that. Next March it will be on screen....

September 21, 2007 10:37 AM


Anonymous said...
yours source is pakka. not only somanath, but also his kit and kin 11 young eenadu jornos are going to leave. majority of them are from rayala(royal)seema, remaing are from other districts like warangal, guntur, karimnagar. they are going for 20k. its amazing because all those have just 3yrs experience. some them are carrying their juniors along with them for 18k. the total number of outfooteres is 19. leaders of the team is already met jagan`s fallower(a rayala seema MLA)three times. somanath and his party is doing a great job for jagan, and for their seniors. they are guiding thir seniors who are hesitating and have no contacts with sakshi going friends. somanaths party guiding them how to move. all they may quit in the month end. but senior jurnos are yet paing thir hopes for hike in pay in eenadu. the are telling that they want to see their october payslips and if then no hike ready to jump immediately.

September 21, 2007 10:58 AM


Anonymous said...
Congratulations guys you are all doing a good job comments from innumerable people making this blog so popular. Postings in this blog causing concern among the media people and to a little extent in the managements too. exposing corrupt practices of the managements and the more corrupt journalists and the unions (so many of them) is really a wonderful job. And discussing about the salaries and wages is also good. But being in a responsible position as reporters and subs don’t we have another task to complete?
Of late media blogs are so popular with common readers too. and with the info posted in the blogs common readers/viewers coming to the conclusion that almost all journalists are corrupt which is partly true. we are not corrupt we know that but there is urgent need to separate the polluted from the pure. there are hundreds of talented journalists working for a meager salary of Rs.2000 yes two thousand rupees as staff reporters please do something to better their conditions.
And what were the motives behind a news item and a news bite it has to be discussed thoroughly. What prompted them to get such a colour.as on now these are few points for your kind consideration I venture to come forward with more soon.

September 21, 2007 11:20 AM


Anonymous said...
saakshiloo niyaamakaalaku 5 sootraalu unnayi. 1.eenaadu leakuntea 2. andhra jyoti udyoogulu, 3. nipunata 4. reddy, 5.gowda. ee varusaloo untea bhaya padaalsina pani leadu mitramaa.

September 21, 2007 12:34 PM


Anonymous said...
6senior journos from andhrajyothy decided to left organisation. its reliably learnt thst madavan b.c, and 5 others are online. yesterday night talks are over.
sakshi feel their serivices needed.
let us see what happend in future.

September 21, 2007 1:07 PM


Anonymous said...
at last sudhakar reddy of andhra prabha joined in saakshi

September 21, 2007 1:26 PM

Tuesday, September 18, 2007

What Next ??? posted By http://www.apmediatruth.blogspot.com/

posted By http://www.apmediatruth.blogspot.com/
Everyone knows the Basic business concept "How much you are investing and how much you are expecting". If you have money, yes you can start your own business. But how many will think about the returns or the ways of returns to run a successful business over a period of time.

Starting a news channel became very easy now a days because it hardly takes 20 - 30 crs of initial investment. And going forward needs another 20 cr as operating cost. Nearly takes above 3 years to reach the break even. Once you reach your breakeven you can start getting the profits.

As ETV and TV9, both of them got good market share and has been successful in generating revenue on investment, it took almost 3 years for them to reach the breakeven. They created sensation in media circle and as well in AP, and got hold of the good market share with good team. These two are successful in creating "First impression is the best impression" in the minds of viewers. If viewers are not satisfied on the first instance, whatever you do to attract them its obviously waste of money and time.

One thing is pretty sure that our new news channels are more likely dependant on coming elections. Thinking about collecting the money from contestants. And even thinking about collecting min 1 cr from each contestant and run the show. These baby media barons (who wants them to call as) should know one thing, if the contestants are ready to spend money of 1 Cr in elections, they would likely go distributing money to voters rather than paying to News Channels and getting notified by EC.

Let's see how far they succeed in generating revenue for the smooth run of the channels.

Comments 11 in What Next ??? posted By http://www.apmediatruth.blogspot.com/

Anonymous said...
u r right. Those channels will learn a lesson.
inside & outside

September 17, 2007 11:39 PM


Anonymous said...
Some journalists who are working as management pets, are trying to get sub editors for very low salaries. Eventhough the managament approved the high salary, these people want to bargain. How we can call them?

Inside & outside

September 17, 2007 11:42 PM


Anonymous said...
andhra jyothi loosing its key members ....
1)AMARAIAH-state bureau reporter, former city desk incharge joins "saakshi" as a city bureau incharge for the salary of Rs.18,000/-.
2)KOTESHWARA RAO-andhra jyothi FIRST PAGE DESIGNER joins in "SAAKSHI" for the salary of Rs. 25,000/-.
3)MOHAN-andhra jyothi another key page designer also joins in "SAAKSHI" for the salary of Rs.18,000/-

September 18, 2007 5:35 AM


Anonymous said...
THIS IS THE LIST OF ANDHRA JYOTHI KEY EMPLOYEES AND THEIR SALARY.
1.ALLAM NARAYANA-DEPUTY EDITOR-45,000
2.RAJAGOPAL-DEPUTY EDITOR-45,000
3.KRISHNAMURTHY-NEWS EDITOR-35,000
4.VAKKALANKA RAMANA-NEWS EDITOR-35,000
5.NAGA SUDHAKAR-CHEIF SUB-EDITOR-30,000
6.KRISHNA MOHAN-CHIEF SUB-EDITOR-20,000
7.KRISHNA-SENIOR SUB-EDITOR-20,000
8.V.SRINIVAAS-BUSINESS NEWS EDITOR-40,000
9.MADHUSUDAN-NEWS EDITOR-25,000
10.AKBAR-ARTIST DEPARTMENT HEAD-35,000
11.RAMA RAO-DEPUTY CHIEF SUB EDITOR-20,000
12.K.SRINIVASS-EXECUTIVE EDITOR-60,000
13.RAMACHANDRA MURTHY-EDITOR-1,00,000
14.VASANTA LAXMI-NEWS EDITOR-40,000
15.JAGAN-NEWS EDITOR-40,000
16.CH.RAMESH-CHIEF PHOTOGRAPHER-40,000
17.SRIRAMANA-NAVVA WEEKLY EDITOR-50,000
18.SHEKAR REDDY-NEWS EDITOR-40,000
19.MADHAV-STATE BUREAU CHIEF-40,000
20.TAMMAUDU KUMARA SHASTRY-FEATURES EDITOR-25,000

September 18, 2007 6:01 AM


Rajesh said...
What happend to old posts and comments?

September 18, 2007 8:19 AM


Anonymous said...
NAVYA wwekly editor salory 50,000exellent, but how much NAVYAweekly cerculation...any body knows...tell me please
-reader
mehidepatnam.
-

September 18, 2007 9:54 AM


Anonymous said...
paata chetta anta tesesinanduku santoshamga vundi. Many many thanks to Master blogger.
Atleast from now onwards dignified comments and intellectual debate ki matrame chotivvandi.
Kotta taram journalistulaku, Jr.Journos ku idoka patashalaga nilavalani manasaara korukuntunnaau.
Anonymous Comments ni bahiskarinchandi. Mana vyakhya lo tappu ledu, abhyantarakaram kaadanukunnappudu peru or Mail Id ivvataniki bhayam enduku.
- Chaitanya.J

September 18, 2007 10:44 AM


Anonymous said...
somebody is trying to bluff entire journalistic community. AJ is not hiked salaries yet. people with Sakshi are playing mischief by posting wrong information in this blog. Aj seniors are still getting same old salaries. It is a game plan to generate bad blood among other AJ employees against Seniors. But these games will fail. this is a cheap tactics with criminal intension. AJ will win in this battle.
journalist

September 18, 2007 11:02 AM


Anonymous said...
What is SAKSHI daily website....

September 18, 2007 11:37 AM


rajiv said...
one key person in General Bureo, Eenadu, Mr Manchala Srinivasa Rao (MSR) jumped to Saakshi, Yesteraday. He is eminent and worthy fellow in Eenadu. In the same way Khammam and Nalgond staff reporters may quite Eenadu day or two. Expected some more seniors should goto Saakshi next month. It is true that General bureau..2, city bureau 3, seniors which was in looplines.. 5 may quite the Eenadu shortly.

September 18, 2007 11:49 AM


Anonymous said...
the total grp market share of news channels not more than 10 per cent. total advertising revenue at the moment is 24 crore per annum. over the next three years the increase in advertising revenue is projected at rs 40 crore. there may not be any increase in the grp of news genre. therefore, the news channels have to share rs 40 crore only. imagine a situation where three of four channels get equal market share the revenue is near equally divided by the channels, i.e., rs 8-10 cr. the operational cost is expected to be around the same figure. forget break-even. many channels will have to break their backs and channel heads have to break their heads.

September 18, 2007 4:54 PM

Monday, September 17, 2007

Published @ ANDHRA BHOOMI Telugu Daily on 15-09-2007

NEW comments A cleanup operation at http://apmediatruth.blogspot.com/

Anonymous said...
Latest Appointments

Two Persons From Eenadu.One from General Bureau and One from Desk Finalised Today.

Names and Salary are secret.

Some more persons are ready to leave.

Siva

September 15, 2007 12:18 AM


Anonymous said...
Chanakya

Jagan is in his thirties and RK is in his forties. So Jagan has time to learn. Dont worry too much

September 15, 2007 2:06 AM


Anonymous said...
Raviprakaash is in USA. Softbank Japan nunchi 500 crore investment meeda sign chesadu. Veediki Govt. permission vunnada?

September 15, 2007 4:19 AM


Anonymous said...
Mr. Narendra Chowdary Why dont you use Delhi Bureau Chief Krishna Services at Hyderabad? Is this the time to bring him to hyderabad.

September 15, 2007 11:59 AM


Anonymous said...
CHETANA SAYS..

Yes, we heard tv9 fame krishna in ntv delhi bureau.But we didn't see him on tv.His services must be utilised in Hyderabad as the anonymous said in above columns.

CHETANA

September 15, 2007 12:57 PM


Anonymous said...
now tv9 happy. they were enjoyed the bad situation in ntv. murty, ramakrishna, sivaprasad the three people to sale the ntv...after that narendra asusual to continue land grabbing affairs and other activities.

parichitudu

September 15, 2007 1:35 PM


Anonymous said...
kommineni great journalsit no dougbt about it. narendra vanti land grabbers kommineni ni bharinchaleru. neeti nijayiti ani kommineni madi gattukuni kurchovalante salaries ekkadi nunchi techhi ivvali? anduke narendra kommineni ni saganampadu.
narendra...ippudu nee media house lo mugguru GAJA DONGALU VUNNARU. VARU NINNU BRASTU PATTINCHI POTARU. IPPATIKINA CHANNEL EVERIKINA BERAM PETTU 25 CRORES VASTAI.THIS IS GOOD SUGGESTION FROM ME...KACHUKO

NADENDLA

September 15, 2007 1:39 PM


Anonymous said...
print media journos pl. do not join the television channels. bcoz akkada kallu mokkali...batraju pogdtalu cheyyali...adi meeku sadyam kaadu. vellakandi...either tv9 or tv5 or ntv edaina okkate suma...

September 15, 2007 1:41 PM


Anonymous said...
this is latest and authentic information from NTV management side that the gaddem narsimha rao of former eenadu to join few days there. ii vishayam telisi murty gang re thinking chestondi. gaddem vaste ika vaaru akkada jeetam chalinchadam minaha maro maargam ledu.
geddam best of luck

September 15, 2007 1:51 PM


Anonymous said...
bhava narayana NTV lo cheradaniki rangam siddam chesukuntunnadu. ippatike ayana gaaru sishyudu siva prasad guruvu gaari kosam pairavi prarambinchaadu.
bhavanarayana neevu tattukogalava? akkada ramakrishna, murty vanti nararupa rakshasulu vunnaru..be careful

September 15, 2007 1:54 PM


Anonymous said...
can anyone give the updateded appointments list of SAAKSHI.........

September 15, 2007 3:39 PM


Anonymous said...
satya murth and sadasiva sarma and ramana (surya) antha okate group. evaru power lo vunte variki bajana cheyadam andinantha dandukovadam variki vachchina pani. Hindutva network lo active members. be care ful they are very dangerous people.
oka bhayya

September 15, 2007 4:02 PM


Anonymous said...
SAAKSHI RECRUITMENT IS VERY SLOW. BCOZ THERE ARE SO MANY GROUPS WILL TRIED TO INTRUDE THEIR OWN PEOPLE WITHOUT MERIT AND TALENT. RECENTLY DISTRICT REPORTERS RECRUITMENT WERE COMPLETED THE TOP PEOPLE DIVIDED THE DISTRICTS AND APPOINTED THEIR PERSONS. IN EENADU PEOPLE NOW RETHINKING TO JOIN THE SAAKSHI, BCOZ THE SAAKSHI PEOPLE DELAYED TO COMPLETE THE EXCERCISE.

September 15, 2007 4:59 PM


Anonymous said...
saakshi lo murali hava nadustondi. nalgonda andhra jyothy reporter gaa vunna venkateshwarlu goud deniki panikiraadani bhavinchi a j kranti ni appoint chesindi. ippudu murali goud help to venkat goud atipedda gilla ayina warangal ku reporter ayyadu. fourth grade cartoonist shankar also helped by murali, he belongs from nalgonda district. amarayya...union leader sarigga 6 lines rayaledu ayana city bureau chief. idi saakshi tatangam

vs/as

September 15, 2007 5:53 PM


Anonymous said...
can anybody provide update on house sites for working journalists..

September 15, 2007 7:03 PM


sujan said...
one of the skilled journo in eenadu, proved himself as a desk incharge thru siri and sthirasti pages, kameshwarao entry in AJ is bakwaas. I think he wont take such mindless decission. kuch naya bolo yaar.

super senior,
eenadu

September 15, 2007 7:24 PM


Anonymous said...
jagan beware!
saakshi maro NTV kakunda jagratta padu. kastapadi sampadinchina mottanni parula kosam tyagam cheyaku.

chanakya

September 15, 2007 7:37 PM


Anonymous said...
saakshi peole always intirigued by its way of manipulating and twisting truths in a recruitment. How does saakshi blow things out of curiacity when a person to approach for job is unethical.Is it necessary for them to alter it according to their liking? jagan pl. see the all appointments.

September 15, 2007 7:43 PM


Anonymous said...
Today tv5 is the hot topic in the city. Journalists are 'Q'ingup at tv5 for jobs. While b r naidu team is gearingup for the coming week launch, chandrababu ordered the tdp leaders to prepare news items in against of the Government and to make visually rich stories by adding good videographs of irrigation projects corruption. the journalists who are interested in anti congress news can join this news channel and start war.

September 15, 2007 7:48 PM


Anonymous said...
Friends!
Though many journalists like me know what and how Murali of saakshi has began his career in Hyd and how the man (then)in slippers walken into andhra jyothy office. Today he boosts as sinere journo of saakshi. I did share much more thick black side of Mr.Murali And these few sentences too just to give a micro view of this 'Guriginja'.
All the best to you all young journos who willing to join saakshi

September 15, 2007 7:53 PM


Anonymous said...
It is so interesting to see the postings in this blog..
and my strong feeling is that you guys have divided into 2 groups.
1.TDP 2.CONGRESS
I am surprised to see the discussions in this blog. Every one is either in favour of TDP or Congress, but no one is bothering about Public.
RGHU

September 15, 2007 8:29 PM


Anonymous said...
It is heard some top brass of SURYA met an english paper Cartoonist to invite.He demanded more..and asked security advance.

September 15, 2007 9:18 PM


Anonymous said...
Paapam Murali goud

Reddyrajyamlo gowda rajyam
eerpatu cheeyalani plan chesthunnadu.Ithara gowda journo's tho paatu cartoonistu empika kuda alantidhe.

GNReddy
SAAKSHI

September 15, 2007 10:18 PM


Anonymous said...
dear friends,
firstly, i would like to inform you all of you that somebody is postings comments on my covername. if you keenly observe, you will find the difference.
secondly, it is true that many people are leaving aj. but it is also a fact that many more staff from eenadu(from all departments)who are more talented than those who quit aj are standing in Q at aj. though it may be surprising, eenadu staff are preferring aj to saakshi for the reasons better known to themselves.so any exodus will not effect aj that is proved from the exit of murali.
ofcourse, cartoonist shankar is an asset all the ex aj staff in saakshi. but the exit of uselessfellows like murali, business srinivas and srinivas reddy will never effect aj growth.
THIRDLY.. IT IS RELIEABLY LEARNT THAT A BIG HEAD FROM SAAKSHI IS NEGOTIATING WITH A SENIOR MOST JOURNALIST IN AJ AND DESIGNATION AND SALARY ARE YET TO BE FINALISED.
- - ON LOOKER

September 16, 2007 6:23 AM


Anonymous said...
what ntv folks..ru not going to get new anchors...v thought u people r going to be competitiors for tv9..but now u people r competitiors only for siti cable...

September 16, 2007 8:59 AM


Anonymous said...
hey ntv folks..how did u select ur anchors....atleast did u train them..rehana is hopeless as an anchor...she merely reads but never presents...but ntv bureau chief murthy..recently rejected a lady who approached for news presenting, saying that she is not having screen presence, the same v feel for rehana...

September 16, 2007 9:02 AM


Anonymous said...
Mr. Naredra Chowdary take quick decisssions. Otherwise damage will increase.

September 16, 2007 10:59 AM


Anonymous said...
WITH ALL NEW PAPERS COMING EENADU AND AJ WILL LOOSE MARKET SHARE DRASTICALLY

RAMA RAO

September 16, 2007 11:15 AM


Anonymous said...
eenadu lost two more wickets
nalgonda, khammam staffers left enadu and join sakshi.
now eenadu facing lot of troubles.
in samal issue eenadu utter flap.
aj took lead
thats the fate of largest circulated daily
what a pity...??

September 16, 2007 1:14 PM


Anonymous said...
Sir,-

Every newspaper of some standing always will have core diehard readers. They stick to the particular newspaper for more than one reason.

Habit of reading the paper for a number of years in the families, personal convictions, belief in the accuracy of news in the particular paper, political beliefs, simple and easy language, variety and wider coverage etc.

Long-time readers form core or crucial reader-base. Come what may, they hardly shift their loyalty to other newspapers. This brand loyalty is reflected in the core-reader circulation figures. Even if long-time readers of a newspaper stray or shift to other or new newspapers, in no time they revert to their fav papers.

Novelty attracts attention. Similarly peripheral and new readers try experimentation - by subscribing to this paper or that paper till such time they find a paper which they feel is giving them the kind of news they like and want. Even here there is no guarantee they would stick on to the new paper they started subscribing, because they find novelty wearing thin with the market arrival of yet another paper or mag.

Readers are intellligent enough to understand news from non-news and personal views. If they find a specific information given is true or believable, they continue their tryst with that paper. Else, they move away as fast. Hence the need for credibility of information provided by newspapers, which calls for integrity of a high order by those incharge of supplying news/information.

With the entry of every new newspaper in the fluid newspaper market, there will undoubtedly be some cutting into the market share of already existing newspapers. But the core or bottom level circulation figures remain solid. If this rock bottom level is affected, it becomes uneconomical and the papers roll up.

Quality and authenticity of news, than quantity (number of pages, supplements, pullouts, spl featured and sponsored broahsheets etc), matters in the long-term survival of newspapers. New newspapers planning to hit the newsstands with a bang necessarily have to make quality and reliability as a cardinal business principle. Any grand market entry of any newspaper and its success depends upon what value addition it has to offer to readers compared to the others already in the market place.

Thanking you.

Yours sincerely,
Pisipati Sriram,
Hyderabad.

September 16, 2007 3:42 PM


Anonymous said...
with new papers and tv channels it is talented reporters and journalists who are gaining. previously they used to get paltry wages from eenadu and etv. now they will teach a lesson to these channels.
saleem

September 16, 2007 4:57 PM


Anonymous said...
did anybody know thats who is going out of andhrajyothy..?
onlooker says that senior most journalist..? aj looses all seniors
then who is that senior..? anybody knows..??

September 16, 2007 4:58 PM


Anonymous said...
Gaddam NarsihaRao gurichi baga telusukoni attanni teesukovalo ledo alochinchalsinadiga N chowdariki vignapti. Narsiha Rao peru chebite SR group bhayapade sangati nijame gani tarvata meru mariyu mee staff kuda paripotaru jagratta. Mettaga matalu cheppe katti atadu.

September 16, 2007 6:28 PM


Kadiyala said...
The first one to get a knock with the advent of much talked Saakshi will surely be the beleagured Vaartha and tattering Andhra Jyothi. Minor jolts may not even touch Eenadu leave alone altering its fate. It is certainly heart beat of the millions of Telugus here and elsewhere.
Sudhir

September 16, 2007 6:34 PM


Anonymous said...
satya murthy and sadasiva sarma and ramana (surya) anthaa oka group. belt group. power lo evarunte variki bajana cheyadam entho kontha dandukovadam thappa emi chethakani amayakulu. hindutva backgroundtho panichese oka pedda network lo active members veellu. be careful they are very dangerous.
oka bhayya.

September 16, 2007 8:58 PM


Anonymous said...
one friend asked to any one to know the benefishiries of 9 years telugu desham party regime, 3 years congress regim to publish . I got authentic information from various sources said that the people of journos got crores of rupees in the last 12 years.
They are.
I. Venkata rao Andhra jyothy
V.Radha Krishna Andhra jyothy
L. Rama naidu Andhra jyothy
Jaya Prasad Andhra jyothy
P.V.Ravi Andhra jyothy
D.N.Prasad eenadu
Bhargava enadu
M.Mdhav eenadu
A.Sriram eenadu
Manoj kumar Indian express
P.S.Sundaram Indian express
G.S.Vasu Indian express
S.Ramakrishna indian express
Vasudeva Dikshi Andhra prabha
Devulapally Ama Andhra prabha
P.Anjayya Andhra prabha
C.R.Gowri shan deccan chronicle
R.Eshewara redd Andhra bhoomi
Satya murty vaartha
Koneti Rangayya vaartha
Sreedhar times of India
K.Srinivasa red vishalandhra
Sadashiva sharm hindi milaap
Stanely Theodre statesman
Raviprakash tv9
Kareem tv9
Three years congress government also lot of help for few journalists are.
Dilip reddy eenadu (he has ethics, values and honest)
Stanely theodre statesman Devulapally praja tantra
K.Srinivasa vishalandhra
M.Sudhakar Andhra jyothy
V.sudhakara rao Andhra jyothy
W.Chandra kanth hindu
Koneti Rangayya vaartha
Bhaskar Andhra bhoomi
Ravi prakash tv9
Vijay narayana eenadu
Sunil reddy times of India

September 16, 2007 9:01 PM


Anonymous said...
Ntv krishna wants a transfer to Hyderabad. Poor fellow he is putting this in blogs.this natti fellow cannot compete with a junior girl in Tv9.He was a stringer in AJ who cant speak in Hindi or English.Better to bring him back.

September 16, 2007 10:14 PM


Anonymous said...
Lata says:
we want to see Kommineni at 9pm anchoring

September 16, 2007 10:15 PM


Anonymous said...
Murty and Ramachandra Rao are the
worst candidates. NTV will get
viewership only when the two
are sent out from NTV. Management
should react immediately.

September 16, 2007 10:16 PM


Anonymous said...
i appeal this blogger
pl.wind up this immediately. u do not have interest to run this blog. bcoz the names of benefishiries of td and congress were already published y u gave priority again. some one copy the old posting and sam did it. this is not correct.
raghu

September 17, 2007 7:31 AM


Anonymous said...
inkaa chalu anavasaramina chetta anta...
ika naina close cheste manchidi ii blog nu. nenu gatamlo cheppinatlu akkara leni chetta anta deenilo vestunnaru. blogger dayachesi re thinking chesi deenini close cheyyi babu.

tvaraloo deenini hack cheyabotunnaru...

September 17, 2007 7:36 AM


Anonymous said...
...CORRECTION......
Ntv krishna wants a transfer to Hyderabad. Poor fellow he is putting this in blogs.this natti fellow cannot compete with a junior girl in Tv9.He was a stringer in PRAJASHAKTI. who cant speak in Hindi or English.Better to bring him back.

September 17, 2007 10:02 AM


Anonymous said...
note some more names which was earned heavy with correption from congress governament in addition to VIJAY NARAYANA RAO in eenadu reorting network. those are...
I.R.SRINIVASARAO,
K.KANNA BABU,
K.SRINIVASARAO

September 17, 2007 10:08 AM


Anonymous said...
Srinu says..

Some natti,useless and workless fellows are habituated to write this blog.They are trying to mudslinging on others with fake names.The fellows those who doesn't have guts to keep their original name,are using anonymous name.It seems this blog is completely in the hands of perverted and somberi fellows.There is no exemption in using the names of TV9 Raviprakash,NChowdery,Jagan..

Regarding to NTV transfers..I would like to say one thing.No foolish fellow tries for their transfers through this bloody blog.It is completely official matter.The problem is in your mind.

This kind of perverted thinking should be control.The blog owner should take necessary action to confirm and publish edited versions.Otherwise this remains a pichivalla swargam blog.
This is going to be a All Perverted Mindless and Idiotic Truth dot com

Srinivas,hydmirror,hyderabad

September 17, 2007 11:28 AM


Anonymous said...
ante satyamurthy,sadasivasharma SURYA paper lo vunnaranna maata..
hindutva back ground tho vundi TDP
govt. lo CMO nunchi dandukunnara?
aadharalemitra pundaakor bhayya...
-oka non belt fellow

September 17, 2007 3:31 PM


Anonymous said...
any one knows p.s.c.naidu online news editor for several news web portals to join in any recent news channels in hyderabad

September 17, 2007 3:43 PM


A cleanup operation comments remaing at http://apmediatruth.blogspot.com/
Anonymous said...
this site is informative...and also intrested...but more gassip items were produced.. just checkup...and give right information...

September 17, 2007 4:27 PM


Anonymous said...
senior journo og eendu m.sreenivasarao resigned
he is joining sakshi
who next..??

September 17, 2007 5:37 PM