BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Monday, November 24, 2008

ABCL, says, “TV9's tagline is, ‘Towards Better Society’.

here is a write up on tv9 in afaqs.com. There are quite interesting revealations in the interview of mr mkvn murthy, cfo of the company. This contrary to the belief outside. Total investment of 5 channels is 850 million rupees (rs 85 crore. 1200 employees for 5 channels (avg 240 employees). the company wants to operate at lower costs.

TV9 bouquet of channels is all set to launch five city specific channels focusing on news and entertainment. TV9 belongs to Associated Broadcasting Co. Pvt. Ltd (ABCL).

The new channels, TV9 Mumbai, TV9 New Delhi, News9, TV9 Chennai and Lehren, will cater to audiences outside South India, where ABCL already has a strong presence.

TV9 Mumbai, a Hindi news channel for the financial capital of the country, and Lehren, a 24 hour Bollywood news channel, are scheduled to go on air in December. News9, a Bengaluru based English news channel, will be launched by the end of this financial year.

TV9 New Delhi, a National Capital Region (NCR) specific channel, and TV9 Chennai are to be launched next year.


In an email interview to afaqs!, MKVN Murthy, vice-president, ABCL, says, “TV9's tagline is, ‘Towards Better Society’. We believe in microlevel focus on states so that local issues are addressed and the audience is benefited.”

The total investment for all five channels stands at Rs 850 million. They will be headed by Ravi Prakash, chief executive officer, ABCL, who is the brain behind all the TV9 channels.

For TV9 Mumbai, Lehren and News9, which are to go on air soon, the company is looking at a total strength of about 1,200 employees.

All the channels will be free to air, with a target group (TG) spanning the entire population of the demarcated regions. The group has no plans for soft launches of the channels. “We don't believe in pre-launch activities. When we go on air, we make a mark. So far, our experience has been good,” asserts Murthy.

ABCL is looking at pan-Indian reach with so many channels in the offing. “This initiative will make ABCL a truly pan-Indian broadcaster, articulating the concerns of people living in major cities in the language most accessible to them,” claims Murthy.

Apart from the scheduled launches, the company also plans to expand its base in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. It also has plans to launch a pan-India channel.

ABCL recently acquired majority stake in Indiavision, a Malayalam channel, and Kolkata TV, which is promoted by the Xenitis Group.

At a time when all broadcasters are focusing on cost cutting, how wise is the decision to launch so many new channels? “We have always operated in a low cost environment, wherein the emphasis is on optimum utilisation of the deployed resources. So, it should not be a problem for us,” says Murthy.

ABCL is promoted by iLabs Capital, a $350 million India focused venture capital fund. TV9 has a host of channels under its banner, including TV9 news channels in Telugu, Kannada and Gujarati. ABCL also runs and operates the Telugu spiritual channel, Samskruthi.

© 2008 afaqs!
The Brand Reporter is looking for a Deputy Editor. Are you the person?
Download Special Reports: The OOH business in India. filed by Sumantha Rathore
Related Stories
Lehren Entertainment to launch Bollywood news channel

1 comment:

indianidollive said...

Dear Sir/Madam

Allow us to introduce ourselves.

We are www.sify.com, India’s premier online portal and the first choice for several of India’s popular reality shows. For a record fourth time in a row, we have been selected to be Indian Idol’s online partner.

Besides our regular offerings of daily coverage, videos, discussion boards and the likes, we will also be commissioning the Sify Indian fan club. This letter is to inquire if you would be interested in hosting your links on our site.Your link will be prominently displayed on our page

If you are interested, please contact us on Indianidol08@gmail.com

We look forward to hearing from you soon

Warm regards,
Indian Idol Team(sify)