BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Thursday, August 23, 2007

Its free for all in Eenadu Posted by http://apmediatruth.blogspot.com/

Posted by http://apmediatruth.blogspot.com/It seems the latest crisis of Margadarsi has brought a lot of change in the organisation. Majority is eyeing on quick buck. One can see the weakening authority and "Deepamundagaane.." thinking can be seen in most of the seniors.Its an open bargain in most of the departments and Ad agencies are worried at the way the deals are cut. Ramoji, who is busy to mobilise the funds for his empire is unable to concentrate on intidongalu.

Anonymous said...
there is one website/portal thatstelugu.oneindia.in which shamelessly supports ramojirao and all of his activities.could any one tell what is the relation between them?

August 23, 2007 12:24 AM


Anonymous said...
The same relation that exists between CBNaidu and Ramoji. The same that exists between Murali Mohan and CB Naidu. The same relation that exists between Nannapaneni Rajakumari and her TDP affiliation. The same relation that exists between TANA and CB Naidu.

August 23, 2007 3:28 AM


Eenadu Insider said...
This tendency is not new for Eenadu seniors. KSR (Kommineni), SriRam (Ammineni), Madhav (Tirupati based) etc., are the trend setters. Many are following them. Coming to middle management role DN Prasad, RajendraBabu (all for Eenadu now) and 75% unit incharges filled their pockets with illegal earnings. Like this Advertisement, Finance etc., departments seniors also.

August 23, 2007 8:02 AM


Ramana rao said...
the author said what is correct. the general buero, political and city bueros are now most correpted. Many reporters earned Rs. crores. There is no guts to managemet to prevent this. Political and City bueros Chiefs recently faced an internal enquiry and after that report was kept in abyance because which the Margadarsi episode was came into existance at that time. Now Saakshi will come soon so Eenadu management can not dare to take action against these correpted personalities. If it takes place they are ready to jump to other papers. So, Eenadu management closed their eyes. Good luck to Enadu.

August 23, 2007 10:33 AM


Anonymous said...
hi,

It is not a new trend. What most people don't know is that this trend was started by Ramamohan Rao, Alter ego of Ramoji Rao. He swindeled About Rs. 40 crores in Ramoji Film city deals. even ramoji knew that..but cannot help it. Now all the senior management people are practicing it.. remember AV Rao..who swindeled crores of Rupees and then beaten black and blue by Kiron goons..Now Rajendra babu.. a real broker for eenadu management is looking after his affairs. He is the main conduct of supplying girls to Suman when he was in Indo-american hospital. Any Sitara magzine person can tell chakravarthy, the subeditor.. now looking after sitara and Eenadu cinema.. is main broker in supply of junior artists, budding models to Rajendra babu and his cronies..
What most people don't know is Rajendra babu is looking after Sitara and cinema sections- most attractive sigments in Eenadu group. If somebody challeges this claim- we can give room numbers.. dates in which he enjoyed company of junior artists in Tara, a hotel in Ramoji film city.. DN Prasad, another broker- who himself wants to call as a journalist- came into good books of management by supplying teak wood to Ramojifilm city when he was a reporter in Karimnagar.. can you imagine how much? hold your breath..2500 lorry loads were supplied to Ramoji film city..it caused the fall of Ramesh babu.. who cannot deliever the goods to the boss..Now DN is looking after his own welfare.. What many people don't know is.. he is a close pal of Narendra nath Chowdary and Shabber Ali.. Narendranath Chowdary and DN Prasad are partners in some real estate ventures and exporting grante to China. Seems now Kiron knew about it and not happy about it. Is his days are numbered? this rumors were spread by dirty gang of MNR and his chamchas like Veerreddy, Gowse, KV etc.. The estimated worth of DN Prasad is more than 50 crores..If you want to know the real faces of corrput middle management.. please see this blog in future.. we are going to start a series on Corrupt Middle level Managers.. brokers of eenadu management and some eenadu journalists..there is no exagration in it.. anybody can verify the facts..good night..

August 23, 2007 11:22 AM


Anonymous said...
In response in Anonymous One,

Antha tension enduku Boss!! Shameless ani pedda padalu enduku....eppudanna GreatAndhra.com chusaraaa.....adi entha shameless ga Congress and YSR ki support chesthundoo telusaaa....

Idi antha enduku cheputhunante...miru Ramoji Hater and edo oka chinna website Ramoji ni support chesthunaru antene relationship ani evevo rasesaru...okasari Google Blogsearch loki velli vethakandi...enni Pro-Ramoji enni Anti-Ramoji sites untayoo mike telustyhundii

August 23, 2007 12:01 PM


Anonymous said...
Whatever you say, Eenadu is 1000times better than ntv which is promoted by Donganotla Narendra choudary.Narender is into fakenotes, Ganja smuggling and land grabbing. He is accused of burning alive his wife. One can imagine the kind of organization he is building.Lets not associate values with journalism from today.

August 23, 2007 12:12 PM


Anonymous said...
orey meru journalistula kula pichola. kulagajji journalistulu JOHAR. neeku thatstelugu.com ee kanapadinda. greatandhra kanapadala, vaarttha kanapadala. jeevitham lo emi sadnchaleka vere vadi meda padi edustarenduku.

August 23, 2007 1:05 PM


Anonymous said...
NTV lo yadagiri reddy, chief reporter yemiti? it is wonder raayadam raadani ab editor sastry garu yenno saarlu chepparu. oka yadagari reddy yemiti surya editor satya murthy journalisam nu kooni cheyakandi. JAAP lo vunna satyamurthy sattubva yentho maaku thelusu. prasthutam News editor naa mithrudu ch ramanarao talent vunnavadu, surya publicity anta cheesindi ramanaee keepit up ramana.

-With refference to above posting, Yadagiri Reddy is proven reporter. If you can go with his assets and investments, one can easily understand what capability he is having and how he is a proven talent.
-coming to Satymaurthy, there is no point in discussing about him. because he is not known to many and Journalist faternity much bothered about him. so, no issues.
-We do accept about CHV Ramana Rao. He is talented, but purely misguided with caste based politics. withouth this he would have nice. but now he cauth up with every menause in the industry. Ankam Ravi, his agent in earnings is his close associate now. RAMANA: We still suggest you to come out of that blody chakkar of CASTE and merge with society. otherwise, you will be departed with soceity. World is some thing different, as your CLOSE associates showing. so, hope YOu will be back as you are in EEANDU/AP days.
good luck.
-A FRIEND.

August 23, 2007 2:22 PM


Anonymous said...
Content of this blog is bit cynical. One thing bloggers and people posting here should take care of this...

-assume that if you kill EENADU:
around 10,000 people and more will lose there food.
-assume AJ is killed:
around 4,000 people will be on road.
The clarity wich you have to get:
-May be Ramoji/RK is good/bad, but people working there not did any mistake. so, while posting stuff against them, one should be keen..not to discourage the morale of these org's. There may weakminded/sensitive friends working there and they may fear abt there future. so try to resisit yourself wile posting such nast issues related Org's. may be it's Eenadu are some thing else.
-As there are issues like APUWJ, Union leaders mideeds, under hand dealings of BIG SHOT Reporters working in various reporters...try to concentrate on that. this will give more respect and attract more traffic.
-FRIEND.

August 23, 2007 2:35 PM

No comments: