BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • అవ్వయ్యలను సాధకపోతే జీతం కట్ - అమ్మానాన్న రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని చదివించి పుత్రులను ప్రయోజకులను చేస్తారు.. కానీ కొడుకులు మాత్రం కనిపెంచిన తల్లిదండ్రుల మీద కర్కషత్వం చూపిస్తారు.. పెళ్ల...
    2 weeks ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    6 years ago

Sunday, July 6, 2008

IT's NOW THE SALARY WAR IN AP MEDIA

TV9 took its salary hikes to upto 300 % as they got a fresh investment of Rs. 500 crores from a foriegn investor. This has send shock waves across the media sector in the state. Other channels are finding it very difficult to run their show now with the sal what they are giving to thier employees. In short overnight the channels have become unviable to their owners. All of them except Sakshi are in a fix as their salary reviews are also due now. For News Papers the cost of newsprint has shot up tremendously. This could probably sound the death kneel to many of the news paper brands. So deal all freinds and fellow bloggers it remains to be seen as to how many will remain in this business and how many overturn their boards.....

Hats up to Ravi Prakash. Print media YS Jagan, Electronic media lo Ravi Prakash thanks on behalf off telugu Journs. telugu journs kuda salary gurinchi society lo cheppu kune level ku thesu kocharu. This effect all other news channels. tv9 salary iachinatha kuda sakshi iache paristhe ledhu. so electronic media lo Ist Rank TV9.

July 4, 2008 10:32 AM
Anonymous said...
good days for all media persons papam ntv,tv5,asianet,sakshi veella paristhi darunamu.managements tondaraga eyes teriste better......innallu sramani dochukonnuru.ika ippudu employes court lo ball vundi.brothers all the best rechhipondi.....employes r not a labour.treat a healthy way....bosses

July 4, 2008 10:33 AM
Anonymous said...
Eenadu Daily again facing tremondus troubles while two persons are ready to jump to Saakshi from Rayalseema region day or two. They have already given notice to the management. They have suffered lot with middle management and take a decession to quite Eenadu. What will accure waite and see.

July 4, 2008 11:04 AM
Anonymous said...
Dear Sir,
hat will be the fate of channels after elections/

July 4, 2008 11:23 AM
Anonymous said...
IRON LEG reflexion creating lot of problams in Eenadu daily from lost three years. As with his Irony effect Eenadu Chairmen nad MD facing Double Dhamaka problas.
In the first time of Eenadu history Management withdraw their decession to start Life Style pages in additon to regular pages to beat Saakshi Family pages. Around 50 persons were posted to thease pages from variant districts. All are expected special pages will be infront of readers by August 15th. But at last moment Management withdraw their decession to start that. All editorial staff, who was recruited, sent back to their respective places.
THIS IS THE IRON LEG EFFECT TO EENADU.
Respetive chairment went to IT office for enqury around 8 hours at yesterday.
IRON LEG EFFECT EENADU FACING THEASE TYPE OF PROBLAMS.
Hounourble High Court strongly warned the manangement about EJS students bonds issue.
NO DOUBT IT IS ALSO IRON LEG EFFECT TO EENADU.
Ramoji and Kron be alert abot that iron leg.

July 4, 2008 11:48 AM
Anonymous said...
koti vidyalu kooti koraku. kani aa vidyalu honestyga, samajaniki melu cheseviga vunte job satisfaction vuntundi. name&fame kudu pettavu. avineethiki margalu chuputhayi thappa.
So, jeetham, gurthimpu, prothsaham vunte EVERY JOURNO SHOULD WORK WITH COMMITTMENT. Otherwise nakkabokkalu vedikenduku pakkadarlu padathadu.
Kaani induku minahayimpu anipionchu kuntene JOURNOs ki sanghamlo gouravam, gurthimpu.
ALL THE BEST ALL JOURNOs.
- PILLA KAAKI

July 4, 2008 12:13 PM
Anonymous said...
One person from Eenadu ciy wing, went a lady, which item covered by him, and published in Vasundara recently, bribed 20 thousands, which information has a hot topic in Eenadu. Is it correct. Ramoji touring into Income Tax Offices.. then Eenadu staff collecting money from public. What a tragedy in Eenadu. I dont know about that brabing reporter but his news was publiced in Vasundara. He fixed rates to sent news to Eenadu woments page. Very shame to Eenadu. Ramoji Rao garu rectify it.

July 4, 2008 12:18 PM

No comments: