BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Friday, September 21, 2007

Saakshi to hit Vaartha posted by http://www.apmediatruth.blogspot.com/

Saakshi to hit Vaartha posted by http://www.apmediatruth.blogspot.com/

Jagan wanted to poach 25 seniors from other papers for total bureau. Among this 20 were juniors. Target from Eenadu and Jyothi was 15 journos. Here Jagan did a mistake by setting 20,000 limit to the selection committee. Jagan's miser attitude spoiled the game and strengthend Jyothi. As the initial hype died down Jagan realised he could only get another 3 from Eenadu 5 from Jyothi. Instead of fifteen he could only get 10 from top two papers. Thus Jagan started looking at Vaartha and identified 8 journos. Patnaik, CH.SrinivasRao, RM.Basha, Rahul, BN.Reddy, Chawla, Purushottam are ready to join Saakshi very soon. YNR is trying hard to get in the new paper. After the first failure Jagan wants to be aggressive this time. Lets wait and see the reaction of Girish Sanghi on this

------- 17 coments
Anonymous said...
You forgot to mention Prasada reddy (biz editor) of Vaartha. He is also in the line to insert foot in Saakshi. Already he had 2 sittings with Ramakrishna Reddy.

September 21, 2007 2:33 AM


Anonymous said...
we came to know that "surya" daily staff will not get a job in "saakshi" daily. is it true?
anybody have an idea?
please clarify?
kindly don't misguide.
tell truth only.
we hope we will get answer...
-a journalist

September 21, 2007 3:05 AM


Anonymous said...
andhra jyothi managding director vemuri radhakrishna has given the orders to his seniors, that they must have mislead, misguide information regarding "saakshi" daily in their desks among collegues daily.
those who will done successfully they will get special hikes in the month of january.

September 21, 2007 3:11 AM


Anonymous said...
Anubhavamera Asalu Chaduvu .. Lokam Daaniki Teacheru -- Annadoka Kavi

YS Jagan -- Fail Avuthoone Prathi Kshanam Pass Avuthundhi Jeevitham

All the best

September 21, 2007 9:58 AM


JP said...
what is Sakshi website please....

September 21, 2007 10:19 AM


Anonymous said...
SOMNATH Eenadu Kadapa reporter is ready to join in SAAKSHI....this news from reliable sources.

September 21, 2007 10:22 AM


Anonymous said...
News reader RAANI RUDRAMA is planning to join TV5 soon.

September 21, 2007 10:25 AM


J.V.Ratnam- AndhraJyothy said...
Vaartha Vizag bureau chief M.YugundarReddy confirmed as Saakshi vizag bureau chief for Rs.20,000/- PM. But he is telling a/c is settled at 30,000/- PM which is not true. He told the Saakshi management that he is getting 18,000/- in Vaartha. With this another important area chief post is grabbed by "Reddy ".

YugandharReddy is familiar in maintaining "Reddy" lobby. With SekharReddy support he managed in AndhraJyothy as bureau incharge. He even sent Vizag branch manager N.Bramhanandham (who is a collegue of V.RadhaKrishna when worked in Hyd & Same community, Very close)out of the organisation with the help of this lobby.

Already he started pressurising AndhraJyothy & Vaartha reporters to join in Saakshi. Did anyone seen his copy? Not even upto mark. But he is managing as chief reporter with his political play.

Yugundhar is exhibiting himself as a ace reporter showing the help of Vizag Journalists Forum- General Secretary post.

All the best my friend.

September 21, 2007 10:27 AM


Satish said...
Are yaar, what is this "tv7.in"? Is it a news channel or dummy channel with logo identification?? Can anybody have idea???

September 21, 2007 10:30 AM


Anonymous said...
FLASH...FLASH... very reliable sources has given this news
TDP(Telugu Desam Party) also going launch news channes....N.Sivaprasad is busy on that. Next March it will be on screen....

September 21, 2007 10:32 AM


Anonymous said...
What is all this shit!
the whole idea of journalism and the basic motive of the media has become overshadowed by such crappy politics.
nobody cares about the public in general...the responsibility of a journalist is to be an interface between a reader/viewer and the whole world. the media must act as messengers of information, but not cloud the truth and try to force upon the beliefs or opinions of their supporting political parties on to the public.
Considering the present scenario in which our country is, and the rate at which the economy is progressing, i feel by being more responsible the media can attract more investment in all its sectors thus paving way for better technical capabilities. Instead, by resorting to such cheap and selfish tactics, it will only result in the spoiling of the general image of the media.
I however, just present a view of the general youth, who are worried about the state of affairs in this field and with a view of a good future for all and our country.

September 21, 2007 10:36 AM


Anonymous said...
FLASH...FLASH... very reliable sources has given this news
TDP(Telugu Desam Party) also going launch news channes....N.Sivaprasad is busy on that. Next March it will be on screen....

September 21, 2007 10:37 AM


Anonymous said...
yours source is pakka. not only somanath, but also his kit and kin 11 young eenadu jornos are going to leave. majority of them are from rayala(royal)seema, remaing are from other districts like warangal, guntur, karimnagar. they are going for 20k. its amazing because all those have just 3yrs experience. some them are carrying their juniors along with them for 18k. the total number of outfooteres is 19. leaders of the team is already met jagan`s fallower(a rayala seema MLA)three times. somanath and his party is doing a great job for jagan, and for their seniors. they are guiding thir seniors who are hesitating and have no contacts with sakshi going friends. somanaths party guiding them how to move. all they may quit in the month end. but senior jurnos are yet paing thir hopes for hike in pay in eenadu. the are telling that they want to see their october payslips and if then no hike ready to jump immediately.

September 21, 2007 10:58 AM


Anonymous said...
Congratulations guys you are all doing a good job comments from innumerable people making this blog so popular. Postings in this blog causing concern among the media people and to a little extent in the managements too. exposing corrupt practices of the managements and the more corrupt journalists and the unions (so many of them) is really a wonderful job. And discussing about the salaries and wages is also good. But being in a responsible position as reporters and subs don’t we have another task to complete?
Of late media blogs are so popular with common readers too. and with the info posted in the blogs common readers/viewers coming to the conclusion that almost all journalists are corrupt which is partly true. we are not corrupt we know that but there is urgent need to separate the polluted from the pure. there are hundreds of talented journalists working for a meager salary of Rs.2000 yes two thousand rupees as staff reporters please do something to better their conditions.
And what were the motives behind a news item and a news bite it has to be discussed thoroughly. What prompted them to get such a colour.as on now these are few points for your kind consideration I venture to come forward with more soon.

September 21, 2007 11:20 AM


Anonymous said...
saakshiloo niyaamakaalaku 5 sootraalu unnayi. 1.eenaadu leakuntea 2. andhra jyoti udyoogulu, 3. nipunata 4. reddy, 5.gowda. ee varusaloo untea bhaya padaalsina pani leadu mitramaa.

September 21, 2007 12:34 PM


Anonymous said...
6senior journos from andhrajyothy decided to left organisation. its reliably learnt thst madavan b.c, and 5 others are online. yesterday night talks are over.
sakshi feel their serivices needed.
let us see what happend in future.

September 21, 2007 1:07 PM


Anonymous said...
at last sudhakar reddy of andhra prabha joined in saakshi

September 21, 2007 1:26 PM

4 comments:

Anonymous said...

FLASH FLASH
EENADU MEGA CARTOONIST SREEDHAR
SAAKSHILO CHERE AVAKASAM UNDANI JAGANTO ALREADY MATAMANTHI JARIGINDANI VISVASANEEYA SAMACHARAM
D.SUDHAKAR

Sunita Rao said...

Its gud that Sakshi pays handsomely to jounos. The Kamma monopoly should end in the media. Let it be print or TV or cinema. All other communities should fight and see that monopoly of one particular caste ends. At least they should come up with one more major newspaper and 5 news channels as the existing channels create public opinion agaist Congress and non-Kamma castes. If u dont wake up now u r lost. Jagan all the best

Anonymous said...

CHEATING-9
Dear Sir,
Here there is news media scam in Telugu media. A new news channel with the C9 concepts-9. This office located in road number 12 Banjarahills in Banjara castle. This channel starts its operation with the name of Media news agency. Published some ads in Eenadu newspaper. So many Reporters attend the interviews, the so called Md Ramlingadu(ex Vaartha reporter in Kurnool dt)told that they are launching a news channel with 24hours news. And the reporters asked to cover the news and they will do additional duty in 9 types of businesses( CC camera, water-plants, job consultency,insurence,and others). After seeing the advertisement some reporters went to C9 office, Ramalingadu asked them to pay 50thousend rupees non-refundable deposit per District. In the boom of Electronic Media some of them joined with paying money to ramalingadu.
First he started an web page with banner of www.concepts9.com (now it is running u can see this. Months are going on but the channel came in to true. Every day a new story telling by Ramalingadu to the c9 victims. lacks of rupees he collected from poor reporters in Andhra, and he says the name MANTRA LAYAM TEMPLE SWAMIJI AND SOME NRI'S.
Now days he started a new story, that his company had purchased Christians Channel SUBHAWARTA, Telugu daily RAKSHANA.

Dear Blogger pls publish this item in Ur esteemed blogspot. So u can rescue the victims of C9.

Anonymous said...

CHEATING-9
Dear Sir,
Here there is news media scam in Telugu media. A new news channel with the C9 concepts-9. This office located in road number 12 Banjarahills in Banjara castle. This channel starts its operation with the name of Media news agency. Published some ads in Eenadu newspaper. So many Reporters attend the interviews, the so called Md Ramlingadu(ex Vaartha reporter in Kurnool dt)told that they are launching a news channel with 24hours news. And the reporters asked to cover the news and they will do additional duty in 9 types of businesses( CC camera, water-plants, job consultency,insurence,and others). After seeing the advertisement some reporters went to C9 office, Ramalingadu asked them to pay 50thousend rupees non-refundable deposit per District. In the boom of Electronic Media some of them joined with paying money to ramalingadu.
First he started an web page with banner of www.concepts9.com (now it is running u can see this. Months are going on but the channel came in to true. Every day a new story telling by Ramalingadu to the c9 victims. lacks of rupees he collected from poor reporters in Andhra, and he says the name MANTRA LAYAM TEMPLE SWAMIJI AND SOME NRI'S.
Now days he started a new story, that his company had purchased Christians Channel SUBHAWARTA, Telugu daily RAKSHANA.

Dear Blogger pls publish this item in Ur esteemed blogspot. So u can rescue the victims of C9.