BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Tuesday, November 13, 2007

Media Cyclone in AP posted by http://apmediatruth.blogspot.com

Andhra Pradesh is going to get hit with the cyclones of NEWS CHANNELS and Entertainment Channels and Print Media (News Papers). Soon AP will be on TOP Chart in INDIA that no regional language had these many channels and news papers. Though its good for our Journalists where we can go for good pay and better living, but question araises whether these new media houses are going to sustain in the market, even if they dont get profits?

NTV and TV5 who are placing the AD's for free for the time being, The NEW Channels also doesnt have any other choice except going for free for few days / months / years. Zee TV already introduced the package to Marketers saying they air their ads on all channels of Zee and pay for one.

When it comes to news papers, SAAKSHI will be having good support from CONGRESS and can get ads from government which is enough to run the show. Its not a new thing for the political parties to venture into media to influence people views. Sun, Kalaingner and JJtv have tried this Tamilnadu. In A.P. first time a politician is directly comingup with a newspaper.

Can these new media houses breaks the mighty readership/viewership of Existing ones??


38 comments:
Anonymous said...
People always try to get better quality products. If there is quality, there will be demand in the market. Otherwise they disappear.

November 12, 2007 7:40 AM
Anonymous said...
chooddam

November 12, 2007 11:29 AM
Anonymous said...
Tv5 and ntv are bearing 5lakh rupees per day.What will happen when another 3 news channels comeup? For Saakshi also it will not be very easy. It will become another Andhraprabha.
Lakshman

November 12, 2007 11:46 AM
Anonymous said...
If the new News parers are qualitative & unbiased,undoubtedly the new ones will domiate the show,it was proven in the case of TV9, now things have changed you can not compare Udayam's Failure those days.you take the example of movie indutry now a days low
budget&new actors movies are many times beating the star casting movies.

Eenadu though qualitative , it is 100% biased to TDP and to the extent to the redaders got vexed.This can be encashed by new ones provided they maintain the quality.

The question now is how the new papers/channels maitain the unbiasedness as most of them belongs/supported by congress men,one thing is, readers like anti incumbancy stand,this is another challenge for new ones.

Take the example of Saakshi,how it is going to beat Eenadu, the main purpose saakshi management is to beat Eenadu and to throw Eenadu to number 2 position.

Saakshi to be number one ,
1)It should be noway less qualitative than Eenadu.
2)It needs to be diffrent&creative ,not just copying eenadu style
3)The depth of the content should be eqauly good with eenadu
4)It can maintain little bias towards congress,if it takes bias 100% ,it is going to be a flop paper.(minus point of eenadu should become strength of saakshi)
5) it should represent the views of the people to the possible extent(minus point of eenadu should become strength of saakshi)
6) saakshi has got financial strength to pass through the initial one or two year losses, if any
7)saakshi is Rs.1/- ? if not it should be Rs.50/- per month.

Cheers,
MANU

November 12, 2007 1:35 PM
Anonymous said...
Bad time started for Eenadu Group. They lost several senior employees and existing core team giving management feel good impression. Atleast Ramoji and Kiran should wakeup and know the reality. They should not take casual attitude towards competitors.

November 12, 2007 1:50 PM
Anonymous said...
chalnedo balkishan

November 12, 2007 2:49 PM
Anonymous said...
I pitty AP media
What kind of pathatic situation we are in. Each party, rather i can say caste has it's own news paper and media channel.

What was the root cause?
This is just because of EENAADU?
I feel this is one of the reason why we have now a big fight in AP Meida. Because few are against EENAADU. Being a good news paper, Ramoji would have done the things better. Unfortunatly, Ramoji is a biggest cause for this. I am not blaming Ramoji, but he would have avoided this and he is the only person who could do this.

When i talk to my friends, they have a big disregard towards EENAADU and Ramoji. We had a debate even, they say, AJ at least provide an oppertunity to express reader's views. Can this happen with EENAADU?
We all know that VARTTHA supports CONGRESS, but to what extent? Are people fed up with that news paper?
Does people have any disragrd towards that?
Why this is happening with only EENAADU. I am reading this blog everyday, i can see the vengance and venom, people spilling against EENAADU. pitty again

It is been years that EENAADU targetting one Individual, one political party. as some one mentioned yesterday IDI SANGATI is showing ONLY YSR for the past few years. You can not count.

Above reasons are enough to spread the venom across. Every one have their own guts, not just Ramoji

Dead lines are nearing.

So No wonder, each caste, party and Individual have their own Media.

Please be ready for the BIG FIGHT

PS: My comments are not aginst any caste, individual, It is all about a pain that AP media is under going.

Thanks
Tulasi

November 12, 2007 3:44 PM
Anonymous said...
When a famous EDITOR durectly supporting a polical party there is nothing wrong a politician comming up with a news paper

Ready for the WAR GAME

Thanks
Meghana

November 12, 2007 3:48 PM
Anonymous said...
Can anyone give me more info on Hyderabad's newest news weekly, Deccan Post, that is going to come up very soon?
Who are the people behind this project and who is the so-called senior journalist ready to lead this?
Is it a serious venture or just another passing cloud?
Anyone having info, pls enlighten me on this.

November 12, 2007 4:22 PM
Anonymous said...
Well said Manu
If required SAAKSHI should be given even for 50RS/month.
Ultimatly it should beat EENADU and crush all venom what Ramoji is spilling over the media and people, over the years

It should be one sided game going forward, Let us hope this is not too far to realize

Thanks
Tulasi

November 12, 2007 7:08 PM
Anonymous said...
Depth and content of EENADU is already drowning...keep the fingures crossed...let us see if EENADU loose some more good journo's and wait for SAAKSHI

November 12, 2007 7:10 PM
Anonymous said...
One more name invented for EENAADU apart from DAPPUNAADU

is great GAALINAADU, Gali varthala nilayam

November 12, 2007 7:11 PM
Anonymous said...
Guys, EENAADU is already in No2 position, Chandra Jyothi is top now. Please realize the facts

God Save AP media
Okka Magaadu

November 12, 2007 7:13 PM
Anonymous said...
good saying below...i just copied and pasted here...please go through 2009 ELECTIONS ARE YSR VS RK and DROMOJI....NO more Bolli baabu

Hellow Readers,

Eenadu is a news paper. Not a political party.

Now they want to Chandra Babu Naidu come again in to power.

OK Cahandra Babu will come in to power, but what is the fate of the state? Ramoji will claim that bcoz of him Babu came in to power, Babu is also ready to give that credit to Ramoji. OK that is another caste based calculation.

Recently Kodela went USA, He is saying 90% of the NRIs are with TDP, No wonder, all Kammas are with TDP.

Entire in Indian history first time YSR is running the government with out media support. And also he is fighting with media.

How pity position for Chandra Babu Naidu? in next elections if again Congress will come in to power Ramoji Rao and Andhra Jyothy RadhaKrishna are defeeted. If YSR is defeeted Ramoji and Radha Krishna are winners. Then what about Chandra Babu Naidu?

Same position with BJP Venkaiah Naidu also. Ramoji made all efforts to elivate Venkaiah Naidu possible extent. Now what is Venkaiah?

Tomorrow Chandra Babu is also same. He will wait for Ramoji or even Eenadu Kiran's appointment at Film City or Khairatabad Eenadu office.

TDP will come in to power, but Eenadu will rule the state. Ramoji is dead against to Telangana, but he supported and funded KCR for Karimnagar elections. He will speak about values and ethics and rubbish.


Just bcoz of Eenadu Telugu people thinking capacity has gone back atleast for 50 years.

YSR - u r the only hero who is fighting directly with Ramoji Rao. For that matter Chandra Babu is also your fan. Becoz he cant b like u with Ramoji.

Ramoji can do wonders. But he is doing only blunders. He will face the music. All Eenadu employees are Undavalli fans, and they are gin=ving more and more information about Margadarsi.

Suman belongs to another world. Kiran is dummy in the hands of DN Prasad and MNR. Ramoji Rao can see and can b a witness forEenadu down fall.

Ramoji Rao garu u can run a paper not a political party. Please listen to TDP Devender Gowd or some other non Kamma leaders in TDP, they are telling so many stories about u and your Eenadu.

YOur Sailaja Kiran is directly saying with all important Kamma Leaders that Eenadu is going to put Chandra Babu naidu as CM again. All the best. But one way if Chandra Babu will not come in to power u will b saved. Other wise u r closed. Becoz if Chandra Babu would have been CM at the time of Gun Shot Balakrishna case, Balakrishna would have been sent to Charla Pally central jail, If u would have cought like this in Chandra babu time u would have been sent to jail.

Just becoz of YSR's negligence u r able to play the dramas that too with Kamma Court links.

U may b winner or looser, But U came to roads. And u r walking on the roads through Eenadu paper with out cloths on u.

All the best Eenadu.

Cool...

November 12, 2007 7:18 PM
Anonymous said...
emi dusthuthi emi dushtuthi
Kulam peru tho kalam...Kalam kannellu peduthondi
Vargam peru tho Kalam...Kalam kannellu peduthondi

Nee chethi lo Kalam oka banisa .. Kalam kannellu peduthondi
Nee chethilo Kalam ku swathanthram ledaa...Kalam badha paduthondi
Idaa naaku meeru icchina swathanthram....Kalam siggu paduthondi

Kulam peru tho kalam...Kalam kannellu peduthondi
Vargam peru tho Kalam...Kalam kannellu peduthondi

Kalam antondi...naaku nijayethe gaa kathanam raayalani
Kalam antondi...Naaku swathanthram kaavaalani
Kalam antondi....Naaku Kulam vaddani
Kalam antondi....Nannu sikshincha vaddani

Nee chethi lo unna nannu..vadileyya mani
Naaku vaddu...eee kula gajji ani
Nannu sira tho rayanivvandi....dvesham tho kaadu

Kulam peru tho kalam...Kalam kannellu peduthondi
Vargam peru tho Kalam...Kalam kannellu peduthondi
emi dusthuthi emi dushtuthi

Patrika swechha peru tho..AP nashanam avuthondi
Deeni ki anthatiki karam oka DROMOJI matrame

Okka saari choodandi...Kalam enthagaa badhapaduthondo

Siggutho Neti SRI SRI

November 12, 2007 8:01 PM
Anonymous said...
veerilo kondaru out dated ainappatiki this is the team create wonders no dougbt about it...yes
FOR POLITICAL BUREAU
1.CH.V.M.Krishna Rao (Andhra Bhumi)
2.R.Dilip Reddy (EX.Eenadu)
3.K.Srinivasa Rao (EX.Eenadu)
4.D.Amar (Ex.Andhra Prabha)
5.S.Nagesh Kumar (Hindu)
6.V.Radha Krishna (M.D.A.J.)
7.kailash (now in delhi)
8.M.Sudhakar (Andhra Jyothi)
9.K.Sudhakar Reddy (Saakshi)
FOR GENERAL BUREAU
1.A.Ram Mohan Rao (India Today)
2.S.Ramakrishna (Ex. Andhra Prabha)
3.K.Rangayya (Vaartha)
4.B.Dasaratha Reddy (B.Standard)
5.Vishweshwara Rao (EX.Eenadu)
6.L.V.K.Reddy (EX.Eenadu)
7.Y.Srinivas Rao (EX.Andhra Prabha)
8.Vamsi Srinivas (Deccan Chronicle)
9.Narsimha Reddy (Eenadu)
10.M.Madhav (Andhra Jyothi)
11.M.Srinivasa Rao (Saakshi)
12.K.Yadagiri Reddy (saakshi)
13.Vasireddy Srinivas (A.J.)
14.Kurasala Kanna Babu (Eenadu)
15.Mallesham (Eenadu)
16.K.V.Ramana (Times of India)
17.A.Srinivasa Rao (EX. D.C.)
18.R.M.Basha (Vaartha)
19.Pridhvi Raj (Indian Express)
20.Manikyala Rao (Saakshi)
FOR CRIME BUREAU
1.K.Srinivasa Reddy (Hindu)
2.Veera Bhadra Rao (Eenadu)
3.M.Narayana Reddy (Saakshi)
4.K.Sunil Reddy (Ex.Indian Express)

November 12, 2007 8:37 PM
Anonymous said...
Saaru..ikkada andaru EX-EENADU valle unnaru, list lo
Enduku sar, meeku ee vivaksha
Ramoji meeku emayena nastam chesaadaa?

November 12, 2007 10:49 PM
Anonymous said...
The nature of telugu people makes me feel very bad, When one man is trying to go up 10 people are trying to pull him down.Why so many people show hatred towards ramoji?He is neither a political leader nor factionist.He didn't make money from Bribes or thru goondaism like YSR,CBN and other people. Oh God save these poor guys from Y.Samual.R.Reddy & CBN.
Media baron Venkat Reddy

November 13, 2007 3:39 AM
Anonymous said...
ఒక కొత్త పత్రికకు మీరు సూచించిన బ్యూరో చాలా బాగుంది. మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ టీము అద్భుతాలు చెస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

November 13, 2007 8:19 AM
Anonymous said...
LOCKUP ROOMS IN SAAKSHI OFFICES

Did you see today's Andhra Jyoti's pocket Cartoon?This is the caption given by Cartoonist Sekhar.

"nijalu raase jounralistula koosam manam pette pathrika officello special cell eerpatu cheesam saar!"

According to CM's policy on Journos
who writes truth, they may put behind the bars.Every Saaakshi office will have their own lock up cell.

Dear Saakshi Journos BEWARE OF TRUTH AND DONT TRY TO USE YOUR BRAIN

Once again I am confirming You people won't beat EEnadu.

RR

November 13, 2007 8:20 AM
Anonymous said...
I Love this Hue and Cry against Ramoji Rao in comments section

Reason: A 70 years old one many army on whom entire State government & caste hatred bastards are trying to win over

Till Now nothing happened to him ,other than loosing 10% reputation or credibility or whatever

November 13, 2007 10:01 AM
Anonymous said...
KarichE kukka aravadhu , Ariche kukka karavadhu ani; Enduku raa panikimaalina sangham anthaa jEri Ramoji dhi peekutaam peekutaam ani Arupulu ?

Peekinaaka matladandi

November 13, 2007 10:05 AM
Anonymous said...
mvr sastriki tappa andariki manchi rojulochai.
andra bhoomilo vadi kampu bharinchaleka andaru vellipotunnaru..chivariki akkada vadu,miss weekly migiletattunnaru.
-week point abhimani.

November 13, 2007 11:15 AM
Anonymous said...
eenadulo andaru dappugalle. incharges tappa migatavallu manushulokaru vall drustilo. kastapadi panichesina vallanu vadilesi dappugallaku salaries penchutunnaru. emi ee stiti. inchares emo memu cheimchesamani goppalu cheppukovatam. chesedi veru cheppukonedi vellu. vallake management kooda salaries penchestondi. idee eenadulone vaipareetyam. ee dustiti marada. ippatikaina eenadu management kalluteravada. dappugallaku bootulu mataladi kadupunimpukone sannasulanu pakkanapetti samsta abivruddikai patupade vudyogulanu gurthimchi dappugallanu pakkanapediti eenadu inka vrudhiloki vastumdi. employees andaru santoshistaru. idi eenaduku chala manchi chestundi.

Sankar dada MBBS

November 13, 2007 11:30 AM
Anonymous said...
In Eenadu.. almost all DNs era has completed. Particularly MNR throw out DNs group from Eenadu. Would us take statistics of recent jumpings from Eenadu to other papers.. no one follower of MNR did not went out. Only it happened in DNs group. Last two, three years MNR enjoying full powers in promotions, transfers and shiftings of employees. With thease huge powers he has targetting DNs group and harrassing them. Waste persons got promtions and good placements in MNRs group and efficiants, worthy fellows has not got like that in DNs group. With this effect number of DN followers jumped out to AJ and SAAKSHI. Actually this is the administrative lapse of Eenadu MD Kiran.

November 13, 2007 11:50 AM
Anonymous said...
jounalistulaku bhoomaa gaadidaguddaa...
kotta patrikaku vastunai sare, prastutam vunna vaartha, andhra prabha vanti tokkalo patrikaku muutapadatam guarentee kada. mari alaantapudu journalistsku bhoom emiti.

levilypotundi kada

-subbarao

November 13, 2007 11:53 AM
Anonymous said...
City desk incharge f Eenadu, Mr Venku may be quite Eenadu on december with a good salary offering other papers. Actually he is suffering with City Desk Incharge Paritala Vishnuvardgan Rao, who is co-brother of M,Nageswar Rao, Eenadu Journalism Principal. By behaviourly Visnu is a parasite. He has no ideas, no creativity. know no work. But with the help of MNR.. he getting good preority in Eenadu. He got good promotions also. Venku is efficiant and having good ideas. No doubt it. But Visnu capturing his ebilities in management with the cooperation of his co-brother M.Nageswar rao. Now Eenadu city desk facing this parasite situation. Venku feeling a lot about this. At last he is thinking about best oppurtunites awating out for him.

November 13, 2007 12:08 PM
Anonymous said...
Strange!

Some are supporting Ramoji!

Take these duds to work under him. let them experience the slavish life for some time.

Then they would realize.

bye

November 13, 2007 12:15 PM
vini said...
tv9 beating ETV2 in every incident and coverage. TV9 has huge viwership than ETV2. What about Media Mogul Ramoji empire? Is it shinking? No doubt SAAKSHI should dominate Eenadu in comming future. Already Eenadu loose the credibility in the marcket and downing their circulation. 75 years Ramoji should not done any thing and 45 years Kiron (his son) did not have any administrative qualities. So, other papers having definately good future.

November 13, 2007 12:23 PM
Anonymous said...
Dear Eenadu Employees,

Ramoji is great. He is light house for world media, he is king maker , he is guide for Chandra Babu, Venkaiah, Advani, He is running media business just for Telugu people, He has no any other interests, His worry is only for Telugu people. OK , enough?


If u still want... there are many things. Pl consult Parvataneni Upendra or Parvataneni Venkata Krishna(EETV2)or Kodela Shiva Prasad(Bomb Blasts Specialist)?

November 13, 2007 1:00 PM
Anonymous said...
Paina comment chesina varilo kula pichi baaga unnatte undi. Asalu journalismloki intha kula pichi ekkela chesindi ramojine kada. Evarini evaroo peekakkaraledu, janame avasaramainappudu pikutaru. Circulation dept successne news successga cheppukone eenadu ika ekkuva kalam janalni mosam cheyledu. Papam ramoji mida antha sanubhuthi unnavallu ayanaki a nijam cheppandi..

November 13, 2007 2:31 PM
Anonymous said...
Babu, meeru emaiynaa rayandi, kaani Ramoji ni Dromoji gaa maatrame sambodinchandi.

November 13, 2007 2:52 PM
Anonymous said...
Kulam gajji, Oka batch ku matrame vuntundi ani AP antha telusu raaa...ee roju meeru kotta gaa chepeedi emi ledu raaa, Kavalante Droji ni adgandi.

Oka sincere
Journalist

November 13, 2007 2:54 PM
Anonymous said...
20009 ELECTIONS:
Poll survey YSR vs Dromoji

any updates?

November 13, 2007 2:55 PM
Anonymous said...
No one is crying against Dromoji here, He is already screwed and he is crying NOW.

God Save AP Media

November 13, 2007 2:57 PM
Anonymous said...
Babu...Govindayya

Dayachesi Dramoji and Dappunadu vishayalu ee blogu lo vaddu baaabu.
Meeku oka pedda papere vundi...ee blogu entha

November 13, 2007 2:59 PM
Anonymous said...
chandrajyothi kadu sir andarijyothi

November 13, 2007 4:35 PM
Anonymous said...
Earlar in my Artcle, please correct like below

Y.Samual.R.Reddy & BBN(Bolli Baabu Naidu)

Thnaks
Media baron Venkat Reddy

November 13, 2007 6:52 PM

2 comments:

Anonymous said...

i love telugu media news for connecting all the media and exposing their wickedness. i want to bring to your notice that what studio-n channel is doing while their reporter in proddatur of kadapa dist running matka company. and prostititution (he is pretty famous in balaji lodge)daily he will be roaming upto 1 oclock in the night. he is degrading media values. is there any possibility to enquire on him in a right manner . i request telugu media news to take the responsibility to execute the task. i heard that jr.ntr has taken the responsibility of studio-n. as a jr,ntr fan i beg the channel runners to enquire the regarding and take the necessary action.

Anonymous said...

kadapa dist proddatur lo reporter kani reporter recently proddatur sankarapuram village ku chendina murder case court lo kottivesthe media ku party ivvali lekunte media mee meeda anti vaartha rastharu antoo 6,000 rupees dabbulu theesukoni enjoy chesthunnadu.