BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Sunday, August 12, 2007

Now its turn of Sanghi Group

This story is http://www.apmediatruth.blogspot.com/Sanghi group has been ordered to handover the assigned lands of around 2000 acres to Government within 15 days. Day-before yesterday Ramoji got the same orders from Land Tribunal, now its turn to Sanghi group to recieve the notice.

Though these two major News Media group played safe games by not writing anything in thier news papers regarding the "Land Kabja's" of thier own which in turn published the news of thier rivalry's.

Hmm, Good going by our Barons with the mask of Media and be prepared for tomorrow to read the "Explanation note from Sanghi" in vaartha.


------------ ---- http://www.apmediatruth.blogspot.com/---లోని- comments--

Anonymous said...
Sangh group should also be punished. The govt should deal both these media barons strictly in accordance with the law. ramoji atleast pays salaries regularly but Girish Sanghi is a fraud and tries to make his staff also resort to such practices in the name of adverisement collection by fixing up targets. many journos have been under pressure unable to change according to his whims and fancies.

August 11, 2007 7:52 AMAnonymous said...
To
The CEO / Editor
Saakshi daily
Hyderabad

Sir,
you have done right thing to turned down Mr.Tulasi Krishna (Andhra Bhoomi Sports Desk In-charge). we came to know that you have turned down him away saying that only the journalists of Eenadu and AJ are welcome in your organization and all others are least preferred. is this true? but we are thinking its not true? because tulasi krishna does not have the capability to take up the saakshi daily sports desk in-charge ship. You know he cannot bring up the sports page independently in andhra bhoomi. He depends on others indirectly. This is true.
if you have any doubt, you can enquire it secretly. you will get mind-blowing, shocking, stunning, ever seen, ever heard "THE BIGGEST SPORTS SCANDAL IN PRINT MEDIA SPORTS JOURNALISM HISTORY OF ANDHRA PRADESH".
we hope you will do this enquiry as early as possible.
If the result of above said enquiry come out... firstly MR.Vemuri Radhakrishna (MANAGING DIRECTOR OF ANDHRA JYOHTY)and kondubhatla ramachandra murthy (EDITOR OF ANDHRA JYOTHY) will get the greatest shock of their journalism career.
above all MR.TULASI KRISHNA DOES NOT KNOW THAT MR.MVSR SASTRY (ANDHRA BHOOMI EDITOR)HAD TALK WITH "saakshi" big guns about tulasi issue before this guy approached to above said management.
As you know andhra bhoomi is a congress supportive paper "saakshi" management is not trying to de-stabilise its own friendly paper.
dear friends kindly give your opinion on above said "reality behind the truth".
we hope you will respond with very positively.
Dont forget about the enquiry of
mind-blowing, shocking, stunning, ever seen, ever heard "THE BIGGEST SPORTS SCANDAL IN PRINT MEDIA SPORTS JOURNALISM HISTORY OF ANDHRA PRADESH".
A well wisher of SAAKSHI DAILY

August 11, 2007 2:41 PM


Anonymous said...
Once up on a time... village stringers (not all) use to make corupt practices. now it's time of Management to apply same practice. Some body should put pullstop for this.

August 11, 2007 6:07 PM


Anonymous said...
Somebody through some lite on "GREAT INDIAN SPORTS DESK SCANDAL"?
It's quite intresting. give some details man.
-Das

August 11, 2007 6:08 PM


Anonymous said...
While talking about Vaartha, one should garner new tools of understanding the ethics. Vaartha stands for self- defined (of course strange) ethical values of journalism.
It was started by renowned manipulator of Telugu journalism, Mr. ABK Prasad, with the support of another con artist Girish Sanghi. Mr. ABK embodiment of glibness (readily fluent, often thoughtlessly, superficially, or insincerely so). He has been a hard- core caste -bigot under progressive grab. His pioneering efforts in creating sub- groups within the main company (like Newstoday, Vasundhara Publications.... under the Eenadu) made the Telugu journos elude from getting the uniform pay scales under various wage boards.
Girish Sanghi needs no description for his fraud.
So as this substructure (foundation), the superstructure is also built with stones of snake oil (fraud).
First time in Telugu Journalism (probably in Indian scenario), the the slots of reporting were alloted after an auction. There are many places, where the reporters, stringers bought their datelines with handsome amounts. They are given free hand to loot the country/ nation.
During the elections Vaartha daily wiped the thin line between the advt and the news article. Readers, often, had to get confused as the box items placed side-by-side affirm the victory of both rival candidates of TDP and Cong(?)
So, people of Andhra find no surprise of any sort of news about Vaartha and its boss Sanghi. Land grabbing is his child's play.

No comments: