BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు ... మీడియాలో మీకుతెల్సిన సనాచారాన్ని...మాకు Mail చేయండి..మా Mail ఇడి...:-(journalisthyd@gmail.com )న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో...మనచుట్టూ జరుగుతున్న మన మీడియా విషేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి BREAKING NEWS...మీడియాలో శృంగార , సరసులు...ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యూరో చీఫ్ ల వివరాలు ఫోన్ కాల్ డీటైల్స్ ,ఫోటోలతో సహా తోసహా..న్యూస్ చానల్స్ లో పని చేసే రిపోర్టర్ల ప్రేమాయణ గాధలు ,శృంగార విషేషాలు త్వరలో ఫోటోలతో సహా త్వరలో మీముందుకు .... న్యూస్ యాంకర్ న్యూడ్ ష్టోరి వీడియోతో సహా త్వరలో

TOP Telugu media famous blogspots

  • తీగల ఉన్నాడు జాగ్రత్త..!! - తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హెచ్చరిక.. తీగల కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు జాగ్రత్త.. ఉద్యమకారుడినని ఎక్కడైనా అనేరు.. తీగల అనుచరులు మీ ఒళ్లు హోనం చేస్తరు.. మీ నోటికి తీగలు ...
    1 year ago
  • త్వరలో బిజెపి టీవీ చానెల్.. - రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి చిరకాలంగా పని చేస్తున్నా ఫలితాలు చూపలేని బిజెపి మీడియా సపోర్ట్ సక్రమంగా లేకపోవడమే దీనికి కారణమని నమ్ముతోంది. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదే...
    7 years ago

Saturday, July 7, 2007

Anonymous said... in our blog spot....?
Anonymous said...
అయ్యా.. బ్లాగ్ ఓనరూ.. కొత్త వార్తలు లేవా? అన్నీ చద్ది వార్తలే కనిపిస్తున్నాయి..
July 6, 2007 5:15 AM
---- ----- ----- ---- ----
Anonymous said...
నిజాలను నిర్భయంగా చెప్పలంటే ఈ బ్లాగ్ నిర్వాహకులకు భయం, రవిప్రకాశ్ కు భయపడి టీవీ 9కు వ్యతిరేకంగా రాయలేరు. పైగా జరగని సమ్మె జరిగినట్లు రాస్తారు.

June 16, 2007 3:27 AM
----- ---- ---- ---- ---- --- ---

Anonymous said...

మురళి వెళ్లడం ఆంధ్ర జ్యోతి ఒక షాక్ వెళ్లి మంచి పని చేసారు కాని తెలంగాణ సంగతి ఏంటి..?

మీరు పోవడం వల్ల మీతో పాటు మరికోందరు వస్తారా..? ఆంధ్ర జ్యోతి లో ఉన్న తెలంగాణ వాదుల సంగతి ఎంటి ?

తెలంగాణ కు మంచి గట్టి మద్దతు ఇప్పుడు ఆంధ్ర జ్యోతి నుండి వస్తుంది.మీరు పొవడం వల్ల మీతో పాటు మరికోందరు వస్తారు.

సాక్షి కి వెళ్లి తెలంగాణా గూర్చి మట్లాడుతారా ? ఇప్పుడు ఇప్పుడె జర్నలిస్టులలో గట్టిగా వినిపిస్తున్న తెలంగాణ నొకినట్లు కాదా ?

రాధాక్రిష్ణ సంగతి ఎలా ఉన్నా ఒక్కరిద్దరు మినహాంచితె అన్ని పెద్ద తలకాయలు తెలంగాణ కు కరడు గట్టిన గట్టి మద్దతు దారులు .

ఇప్పుడు మీరంతా చెల్లా చెదురైతే ఉద్యమం సంగతి ఏం కావాలి ..? తలా ఒక చొట ఉండి ఎమైన చేయగల్గుతామా?

జర్నలిస్టులకు పెద్ద దిక్కు అల్లం కూడ మీతో వస్తాడని అంటుండ్రు. శ్రీనివాసు,మరికొందరు కూడ మీ బాట లొ నె ఉన్నారు

అని తెలిసింది. వ్యక్తి గతం గా వౄతి రిత్యా మంచి స్థానం కు పోతునందుకు మాకు గర్వంగా ఉంది.. సంతోషంగా ఉంది ...

కాని.. సారో మీరంతా ఏమనై చేయ్యండ్రి - ఎక్కడైన ఉండుండ్రి కాని తల్లి తెలంగాణ కు మాత్రం జై కోటుండ్రి

మీమల్ని చూసి మురుసిటోల్లం --------

తెలంగాణ కోసం ఎమైనజెసి నిపుండ్రి ఆయ్యా ....
June 26, 2007 12:22 PM

vedapanditaha said...
ఈ మధ్యన వచ్చిన వరదలలో వక విషయం గమనించాను
అనుక్షణం,ప్రజలకోసం పని చేస్తున్నామని అహోరత్రాలు హొరెత్తించే
రా!!నా!!లు,బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి.పొలీసులనిచూసి,వాళ్ళుప్రజలనుఎంతొ
సాహసంతో రక్షించారు మరి ,రా!!నా!!లు,వాడు పోతే
వీడు.వీడుపోతేవాడు ,సామాన్య ప్రజలను పొలీసుల మీదకు రెచ్చ గొడటమేకాని
వాళ్ళ గురించి [పొలీసుల]వకమంచి మాట అయినా మాట్లాడారా???మీడియా కూడా
పట్టించుకోలేదు
రక్షకుడా--మన్నించు
July 6, 2007 5:15 AM

1 comment:

Anonymous said...

New Media blog is soon.. visit: abouttelugumedia,blogspot.com